Mārketings un reklāma

Mēs konsultējam klientus par pieļaujamām mārketinga aktivitātēm un ar to saistīto normatīvo regulējumu, kā arī sniedzam palīdzību klientiem, vēršoties pret konkurentiem, kas izmanto maldinošu vai negodīgu reklāmu. Mums ir pieredze jaunu biznesa modeļu izstrādē mediju uzņēmumiem un dažādu līgumu sagatavošanā un apspriešanā pilna spektra mediju un mārketinga aktivitātēm. Sniedzam juridisko palīdzību jautājumos par reklāmas kampaņām, sociālajiem medijiem, sponsorēšanu, produktu izvietošanu un zīmolu izmantošanu, kā arī konsultējam reputācijas vadības jautājumos.

Atzinības
Chambers Europe 2023, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs
"COBALT komanda ir efektīva un strādā koordinēti, lai nodrošinātu plašu un detalizētu pieeju. Viņi sniedz ļoti padziļinātas juridiskās zināšanas un darbojas mērķtiecīgi, lai viss īstenotos."
Chambers Europe 2022, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs
Avoti novērtē komandas augsto zināšanu līmeni un saka, ka uzņēmums ir “orientēts uz klientu”.

Darījumi un lietas