Mārketings un reklāma
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mēs konsultējam klientus par pieļaujamām mārketinga aktivitātēm un ar to saistīto normatīvo regulējumu, kā arī sniedzam palīdzību klientiem, vēršoties pret konkurentiem, kas izmanto maldinošu vai negodīgu reklāmu. Mums ir pieredze jaunu biznesa modeļu izstrādē mediju uzņēmumiem un dažādu līgumu sagatavošanā un apspriešanā pilna spektra mediju un mārketinga aktivitātēm. Sniedzam juridisko palīdzību jautājumos par reklāmas kampaņām, sociālajiem medijiem, sponsorēšanu, produktu izvietošanu un zīmolu izmantošanu, kā arī konsultējam reputācijas vadības jautājumos.