ESG

Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) klausimai atsidūrė verslo darbotvarkės viršuje. Šį pokytį lemia Europos žaliasis kursas ir teisinės sistemos plėtra, taip pat augantys investuotojų, klientų, priežiūros institucijų, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčiai. Šiandien įmonės, turinčios nusistovėjusią ESG struktūrą ir suprantančios joms numatytus tvarumo reikalavimus, yra atsparesnės būsimiems iššūkiams ir geriau pasirengusios konkuruoti su kitais rinkos dalyviais.

Mūsų teisinę kompetenciją sustiprina bendradarbiavimas su pirmaujančiais tvarumo valdymo, finansinių vertinimų ir IT sprendimų profesionalais. Šis bendradarbiavimas leidžia mums siūlyti integruotus, „vieno langelio“ principu veikiančius sprendimus, pritaikytus įvairiems jūsų poreikiams.

Mūsų komanda padės jums nustatyti ESG rizikas, sumažinti galimą jų poveikį ir nustatyti naujas verslo galimybes. Mes galime padėti nustatyti jums taikomus teisinio reguliavimo reikalavimus, rasti optimalius sprendimus jų vykdymui ir integruoti atitinkamus aspektus į jūsų įmonės kasdienę veiklą (pvz., sutartis su tiekėjais, klientais ir kitais partneriais, strateginį planavimą, vidinę atskaitomybę ir t. t.), nepriklausomai nuo jūsų įmonės dydžio, veiklos srities ir brandos lygio, toliau nurodytose srityse.

Tvarumo valdymas ir tvarumo ataskaitų teikimas

 • Ataskaitų teikimo prievolių vertinimas
 • Dvigubo reikšmingumo vertinimas
 • ESG strategija
 • Tiekimo grandinės vertinimas
 • ESG ataskaitų rengimas
 • ESG ataskaitų vertinimas pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus (Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartus (ESRS), Pasaulinę atskaitingumo iniciatyvą (GRI) ar kitus)

Aplinkosauga

 • Leidimai ir licencijos
 • Gamtos išteklių naudojimas
 • Energijos vartojimo valdymas ir efektyvumas
 • Vėjo jėgainių parkai ir kiti energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių plėtojimo projektai
 • Atliekų ir pavojingų medžiagų tvarkymas
 • Poveikio aplinkai stebėsena ir ataskaitų teikimas
 • Išmetamųjų teršalų kontrolė ir valdymas
 • Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos
 • Aplinkosaugos rinkliavos ir mokesčiai
 • Atsakomybė už aplinkosaugos teisės pažeidimus
 • Ginčų sprendimas aplinkos apsaugos ir klimato teisės srityje

Socialinė atsakomybė

 • Santykių su darbuotojais ir darbuotojų įtraukimo politika
 • Elgesys su darbuotojais
 • Darbo tvarkos taisyklės ir elgesio kodeksas
 • Darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimai
 • Darbuotojų skundų nagrinėjimo ir pranešimo apie pažeidimus politika
 • Produktų saugos ir kiti reikalavimai
 • Vartotojų teisių apsauga

Valdysena

 • Įmonių steigimas ir registravimas
 • Valdymo struktūrų teisinis vertinimas
 • Įmonių valdymo politika
 • Santykiai su suinteresuotosiomis šalimis ir jų įtraukimas
 • Valdybos atsakomybės klausimai
 • Išsamus patikrinimas
 • Korupcijos, kyšininkavimo ir sukčiavimo prevencijos taisyklės
 • Sankcijų įgyvendinimo ir pinigų plovimo prevencijos politika
 • Konkurencijos įstatymai
 • Duomenų apsauga ir privatumas
 • IT ir kibernetinis saugumas
 • Konkrečiam sektoriui taikomi teisinio reguliavimo reikalavimai