Atbilstība
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mēs sniedzam konsultācijas par atbilstības jautājumiem mūsu korporatīvajiem klientiem. Labi izprotot uz mūsu klientu  darbību attiecināmās tiesiskās prasības mēs palīdzam klientiem iegūt to darbības jomā nepieciešamās licences un atļaujas, kā arī izpildīt dažādas reģistrēšanās prasības, izstrādājam uzņēmumu iekšējās politikas, īstenojam apmācības, palīdzam ar iekšējās izmeklēšanas darbību veikšanu, pārstāvam klientus saziņā ar uzraudzības iestādēm, palīdzam klientiem mazināt pārkāpumu radītās negatīvās sekas, kā arī sniedzam atbalstu koriģējošu rīcības plānu izstrādē.