Biznesa imigrācija
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Savu korporatīvo klientu interesēs mēs risinām visa veida jautājumus, kas saistīti ar biznesa imigrāciju. Mūsu eksperti konsultē jautājumos, kas skar visus globālās mobilitātes projekta elementus, tostarp nodarbinātībai piemērotākās tiesiskās bāzes izvēli, atbilstošu līgumu sagatavošanu, attiecīgo nodokļu aspektu izvērtējumu, palīdzību darba atļauju un vīzu saņemšanā. Mums ir plaša pieredze konsultāciju sniegšanā klientiem attiecībā uz vietējā regulējuma piemērošanu praksē. Mūsu sniegtie pakalpojum ietver arī korporatīvās restrukturizācijas izraisīto iespējamo imigrācijas problēmu identificēšanu.