Biznesa imigrācija

Savu korporatīvo klientu interesēs mēs risinām visa veida jautājumus, kas saistīti ar biznesa imigrāciju. Mūsu eksperti konsultē jautājumos, kas skar visus globālās mobilitātes projekta elementus, tostarp nodarbinātībai piemērotākās tiesiskās bāzes izvēli, atbilstošu līgumu sagatavošanu, attiecīgo nodokļu aspektu izvērtējumu, palīdzību darba atļauju un vīzu saņemšanā. Mums ir plaša pieredze konsultāciju sniegšanā klientiem attiecībā uz vietējā regulējuma piemērošanu praksē. Mūsu sniegtie pakalpojum ietver arī korporatīvās restrukturizācijas izraisīto iespējamo imigrācijas problēmu identificēšanu.

Atzinības
Chambers Europe 2023, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs
"COBALT komanda ir efektīva un strādā koordinēti, lai nodrošinātu plašu un detalizētu pieeju. Viņi sniedz ļoti padziļinātas juridiskās zināšanas un darbojas mērķtiecīgi, lai viss īstenotos."
Chambers Europe 2016, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs
"Šai komandai ir izcila sapratne par mūsu biznesu, tā vienmēr nodrošina rezultātus. Komanda patiesi izprot, kas mums ir nepieciešams."