Visa komanda

Maija Tipaine

Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte

Maija Tipaine ir eksperte tiesvedības, šķīrējtiesas un medicīnas tiesību jomā. Viņa ir pārstāvējusi klientus tiesās un šķīrējtiesās civillietās saistībā ar korporatīvo tiesību, līgumu, apdrošināšanas, būvniecības, maksātnespējas, intelektuālā īpašuma un citiem jautājumiem, kā arī administratīvos strīdos. Maija darbojas arī kā šķīrējtiesnese un pasniedz starptautisko komercstrīdu risināšanas kursu Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Teicama šķīrējtiesas advokāte ar daudzpusīgu pieredzi.
Chambers Global, Tiesvedība un strīdu risināšana