Ar produktiem saistīta atbildība un patērētāju aizsardzība
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mūsdienu apstākļos, kad arvien vairāk tiek pastiprinātas patērētāju aizsardzības prasības un ievērojami palielinās uzraudzības iestāžu aktivitāte, patērētāju aizsardzības un komersantu atbildības pret patērētājiem jautājumi gūst arvien lielāku nozīmi. Ir svarīgi būt zinošiem un aktīviem šajā jomā, lai saglabātu savu produktu un komercdarbības reputāciju, kā arī savlaicīgi veiktu pasākumus, kas vērsti pret konkurentu negodīgu un agresīvu komercpraksi. Gandrīz ikviens patēriņa preču ražotājs un pakalpojumu sniedzējs, izplatītājs vai tirgotājs kādā brīdī saskarsies ar neskaidru vai pretrunīgu normatīvo regulējumu, patērētāju sūdzībām vai normatīvo aktu plašu un nepareizu interpretāciju no uzraudzības iestāžu puses. Šādos gadījumos ir ārkārtīgi svarīgi saņemt profesionālu un savlaicīgu juridisko padomu.

Mūsu komandām ir ievērojama pieredze konsultējot un pārstāvot klientus no visdažādākajām komercdarbības nozarēm, piemēram, pārtikas, kosmētikas, tabakas izstrādājumu, loteriju un azartspēļu, veselības aprūpes, farmācijas, elektronisko saziņas līdzekļu, mediju, autotransporta un pārvadājumu uzņēmumus. Mēs esam gatavi mūsu klientiem palīdzēt atrisināt jebkādus jautājumus saistībā ar patērētāju tiesībām, tostarp šādās jomās:

 • Tiešais mārketings
 • Negodīga komercprakse
 • Patērētāju loterijas
 • E-komercija un tālpārdošana
 • Klientu un lojalitātes programmas
 • Preču vai pakalpojumu pārdošanas vispārējie noteikumi, standarta līgumi ar klientiem vai patērētājiem
 • Iekšējās procedūras un politikas
 • Preču un pakalpojumu laišana tirgū, tostarp attiecīgu paziņojumu sniegšana un reģistrācijas
 • Prasījumi par preču un pakalpojumu radīto kaitējumu un preču atsaukšana
 • Prasības attiecībā uz preču marķēšanu un iesaiņojumu
 • Informācijas par produkta ietekmi uz veselību, tā uzturvērtību un citas informācijas par produktu pareiza norādīšana
 • Patērētāju sūdzību risināšana