ES tiesības
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mums ir ievērojama pieredze klientu pārstāvēšanā ES administratīvajās iestādēs un tiesās. Pateicoties mūsu komandas profesionālajām zināšanām un izcilajām valodu prasmēm, spējam nodrošināt efektīvu rīcību attiecībās ar ES kompetentajām iestādēm. Savā praksē COBALT eksperti ir veikuši apvienošanās ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinājuši pārstāvību valsts atbalsta lietās ES Vispārējā tiesā, kā arī aizstāvējuši klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas lietās un ES Intelektuālā īpašuma birojā.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva