Töö- ja juhtimislepingud

Meie pühendunud tööõiguse eksperdid teenindavad paljusid kliente arvukates sektorites. Meil on suur kogemus klientide nõustamisel siseriikliku ja rahvusvahelise tööõiguse kõigis aspektides. Pakume asjatundlikku abi järgmistes valdkondades: kohalike ja kõiki Baltimaid hõlmavate tööhõive- ja juhtimisstruktuuride kavandamine ja ülesehitamine, läbirääkimiste pidamine juhul, kui klient soovib ametisse nimetada või töölt vabastada töötajat või juhtkonna liiget, juhtkonna ja töötajate lepingute ettevalmistamine, nõustamine konkurentsikeelu ja muude piirangute sätestamisel, nõustamine motiveerimisskeemide vallas, tööandjate standardpõhimõtete koostamine, nõustamine töölt vabastamise küsimustes, kollektiivsete küsimuste lahendamine, tööõigusest tuleneva hoolsuskohustuse täitmine, vaidlustes ja kohtuvaidlustes abistamine, äriühinguga tehtavate tehingute ja ümberkorraldamisega seotud töösuhteküsimuste lahendamine, abistamine töötajate andmete töötlemisel ja edastamisel, tööjõumaksude alane nõustamine.

Me kuulume ainulaadsesse rahvusvahelisse juhtivate advokaadibüroode võrgustikku Ius Laboris (www.iuslaboris.com), mille liikmed on spetsialiseerunud tööõiguse, pensionide ja töötajate hüvede valdkonnale ning pakuvad kõiki personaliga seotud õigusteenuseid. Ius Laborise liikmena saame oma klientidele pakkuda organisatsiooni liikmete parimat tööõigusalast abi ja kombineeritud lahendusi.

 

Publikatsioonid
2022 - 12 - 16
Tunnustus
Chambers Europe 2023, tööhõive, Eesti büroo
„Advokaadid tulevad toime ka suurte ja keeruliste juhtumitega.“
Chambers Europe 2023, tööhõive, Eesti büroo
„COBALT annab oma soovituste kohta alati väga põhjalikku lisateavet ja pakub alternatiivseid lahendusi.“
Chambers Europe 2023, ärinõustamine / äriõigus, Eesti büroo
„Hindan advokaadibüroo võimet orienteeruda terves Baltikumis. Nad katavad kogu piirkonna, sõltumata konkreetsest küsimusest. Nad on Baltimaades minu esimene valik.“
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
„Esmaklassiline büroo, mis nõustab Eesti turule sisenevaid välisinvestoreid. Keskendub tööandjate esindamisele paljudes tööhõivega seotud küsimustes [...].”