Rasa Zaščiurinskaitė yra partnerė ir Konkurencijos teisės praktikos grupės vadovė COBALT Lietuvos biure. Ji daugiau nei 14 metų specializuojasi konkurencijos teisėje, taip pat turi didelę patirtį energetikos, farmacijos, aviacijos ir kitų reguliuojamų sektorių teisės srityse. Rasa teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete, baigė ES konkurencijos teisės pomagistrines studijas Karališkajame Londono koledže (King’s College London), taip pat gilino ES konkurencijos teisės žinias įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose. Rasa taip pat pati skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse ES konkurencijos teisės konferencijose, publikuoja straipsnius ES konkurencijos teisės srityje įvairiuose leidiniuose.

Per savo teisinę karjerą Rasa Zaščiurinskaitė konsultavo nacionalinius ir tarptautinius klientus konkurencijos teisės ir kitais komercinės teisės klausimais. Rasa taip pat turi didelę patirtį atstovaujant klientų interesams komerciniuose ir administraciniuose ginčuose, susijusiuose su Europos Sąjungos teise, valstybės pagalba, konkurencijos teise, aviacijos teise, energetika ir sveikatos apsauga.

Rasa Zaščiurinskaitė įgyja vis didesnį žinomumą rinkoje, atkreipiamas dėmesys į greitą ir patikimą jos pagalbą. Ji atstovauja klientams Konkurencijos taryboje, taip pat turi patirties ES konkurencijos teisės srityje.
Chambers Europe, 2017