Enerģētika un komunālie pakalpojumi
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mūsu juristi ir atzīti speciālisti fosilās enerģijas un atjaunojamās enerģijas nozarē. Mūsu līdzšinējā pieredze ļauj mums ar pārliecību sniegt nepieciešamo atbalstu visā enerģētikas projektu dzīves ciklā – no plānošanas līdz nodošanai ekspluatācijā un tā apsaimniekošanai. Mūsu klienti ietver ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumus.

Mēs esam vadošie speciālisti dabas gāzes un sašķidrinātās dabas gāzes nozarē, un mēs esam bijuši iesaistīti normatīvās bāzes sagatavošanā un konsultāciju pakalpojumu sniegšanā virknē stratēģiskos projektos visās Baltijas valstīs.

Enerģētikas projekti skar vairākas nozares, un to īstenošanai bieži ir nepieciešams apvienot speciālistus ar dažādām kompetencēm - piemēram, var būt nepieciešama gan nekustamā īpašuma tiesību un valsts atbalsta jautājumu speciālistu, gan darījumu un klimata tiesību speciālistu iesaiste. Tāpēc, konsultējot klientus, mēs veidojam komandas, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus, kas spēj saskatīt visus saistītos jautājumus un piedāvāt risinājumus.

Mēs iesaistāmies nozares veidošanā un katru gadu pulcējam speciālistus no visas enerģētikas nozares uz ikgadējo Enerģētikas konferenci, kurā tiek apspriesta normatīvā regulējuma ietekme uz nozares uzņēmumiem un ieskicētas nākotnes tendences.