Saneerimine ja maksejõuetus

Oleme aidanud paljudel erinevatel ettevõtetel makseraskustest tingitud probleemid ületada ja edukalt tegevust jätkata. Suudame pakkuda innovaatilisi lahendusi ja oleme õiguspraktikast alati sammu võrra ees. Meie kogenud meeskond, mis koosneb ka teiste õigusvaldkondade spetsialistidest, aitab meil leida lahenduse mis iganes probleemidele, mis võiksid takistada teie ettevõtet uuesti üles ehitamast.

Lisaks ettevõtete nõustamisele on meil suur kogemus erinevates maksejõuetusmenetlustes võlausaldajate esindamisel. Meie praktiline lähenemisviis aitab tagada, et meie kliendid saavad oma raha tagasi suurimas võimalikus ulatuses. Meie erinevate valdkonna kogenud ekspertidest koosnev meeskond tuleb edukalt toime ka erinevate finantsasutuste ja muude tagatud nõuetega võlausaldajate nõuete sissenõudmisega maksejõuetusmenetlustes. Meie eesmärgiks on ka keerulises olukorras teha kõik, et taastada varad ja kaitsta meie klientide ärihuve.

 

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Mitmete allikate sõnul on meeskonna lähenemine ärile orienteeritud ning üks klient märgib: „Nõuanded on alati väga selged: millised on valikud ning millised on poolt- ja vastuargumendid.“