Privāto klientu konsultācijas un pārstāvība
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Biznesa attiecības ir sarežģītas, bet samezglotu ģimenes attiecību gadījumā tās var kļūt vēl komplicētākas. Pateicoties mūsu zināšanām un izpratnei par ģimenes un darījumu attiecību savstarpējo saistību, mēs varam palīdzēt aizsargāt savu klientu mantiskās un nemantiskās intereses arī tādās nozīmīgās dzīves situācijās kā laulības slēgšana, šķiršana vai personas nāves gadījumā. Turklāt sadarbībā ar mūsu privātpersonu darījumu un ģimenes uzņēmumu prakses grupu mēs klientiem piedāvājam arī personalizētus juridiskos pakalpojumus privātpersonu kapitāla pārvaldības, īpašuma plānošanas un mantošanas jomā. Mums ir pieredze liela, starptautiska mēroga mantojuma lietās un uzņēmējdarbības pēctecības un turpināšanas plānu izstrādē.

Mēs klientiem piedāvājam pilna spektra palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos, tostarp mantojuma un laulāto mantisko attiecību lietās. Mūsu ekspertu komandai ir ievērojama pieredze, pārstāvot klientus sarunās, kas vainagojušās ar miermīlīgiem ārpustiesas risinājumiem, kā arī tiesā skatītos strīdos, kuri kļuvuši par tiesu judikatūras nozīmīgu daļu. COBALT prakses grupas darbība aptver ne tikai kopīpašuma sadales strīdus, bet arī īpašuma strīdus, kas izriet no ilgtermiņa nereģistrētas kopdzīves un rada juridiskas sekas personu mantisko attiecību kontekstā. Mūsu pakalpojumi ietver arī laulības līgumus, kas ir labākais aktīvu pārvaldības veids laulības kontekstā.