Krišjānis Bušs specializējas banku un finanšu tiesību, intelektuālā īpašuma un AML/CFT jautājumos. Viņam ir ievērojama pieredze Latvijas un ārvalstu klientu konsultēšanā liela apmēra pārrobežu finansēšanas darījumos, uzņēmumu iegādē un apvienošanā, kā arī finanšu un kapitāla tirgus regulējuma jomā, tostarp obligāciju emisijā un iekļaušanā Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Krišjānis ir daudzu zinātniski recenzētu publikāciju, tostarp Latvijas Republikas Satversmes komentāru, autors un ir pasniedzis lekcijas Rīgas Ekonomikas augstskolā. Viņš ir prestižās Dž. Viljama Fulbraita stipendijas ieguvējs.