Marija darbojas biroja Tiesvedību prakses grupā, sniedzot juridisko palīdzību un nodrošinot klientu interešu pārstāvību privāta sektora tiesvedībās. Vienlaikus Marija specializējusies arī korporatīvo tiesību, uzņēmumu reorganizācijas un juridiskās izpētes jautājumos.

Tāpat viņa pārzina migrāciju tiesību jautājumus, nodrošinot klientu interešu pārstāvību saistībā ar uzturēšanās atļauju pieprasīšanu Latvijas Republikā uz investīciju un nodarbinātības pamata, palīdzot noformēt attiecīgus darījumus un pārstāvot klientus strīdos ar kompetentām iestādēm. Marija arī sniedz juridisko palīdzību klientiem, kas pieprasa politisko patvērumu Latvijā.

  • M&A - Notable practitioner, IFLR 1000 2019