Euroopa liidu õigus

Meie advokaadid on esindanud paljusid kliente Euroopa Liidu haldusasutustes ja kohtutes. Meie spetsialistid tunnevad end koduselt mitmekeelses keskkonnas ning on mõjukad vahendajad klientide ja ELi institutsioonide vahel. Oleme muu hulgas tegelenud äriühingute ühinemiste Euroopa Komisjoni poolse kontrolli juhtumitega ning osalenud riigiabi kohtuprotsessides Üldkohtus, arvukates suurkoja menetlustes Euroopa Kohtus ja kaubamärkidega seotud vastuväidete esitamise menetlustes Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO).

Meie spetsialistid omavad kogemust järgmistes kliimamuutuste teemades:

  • EL ja Eesti kliimaõiguse regulatsioonide analüüs ja nõustamine
  • EL taksonoomia – keskkonnasäästlike majandustegevuste klassifikatsioon ja ettevõtete kohustused
  • ringmajanduse projektide nõustamine (jäätmeregulatsioonidega seonduv)
  • energiaprojektide nõustamine (sh koondumise lubade taotlemine Konkurentsiametist)
  • EL Komisjonis ja Eestis energiaprojektide riigiabi küsimused
  • energia hulgimüügiturgude läbipaistvuse nõuete alane nõustamine
  • uute transpordikütuste regulatsioon
Tunnustus
Chambers and Partners 2021, konkurentsiõigus, Eesti büroo
Kliendile on jätnud sügava mulje „ärile orienteeritud“ meeskond, kes „tegelevad asjaga sügavuti ning on kursis turul toimuvate arengutega,“ lisades: „Veel üks nende juures silmatorkav omadus on proaktiivsus – nad informeerivad kliente aspektidest, mis võivad just nendele klientidele huvi pakkuda.“