Konkurentsiõigus

Konkurentsiõigus on üks meie peamistest spetsialiseerumisvaldkondadest. Meie konkurentsiõiguse spetsialistide meeskond abistab kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõigis siseriikliku ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse aspektides. Mõistame majanduse toimimist ja tunneme valdkonna regulatsioone. Meie mitmekeelne meeskond tunneb Euroopa Liidu institutsioonide- ning kohtupraktikat.

Nõustame järgmistes küsimustes:

 • konkurentide vaheline koostöö, sealhulgas kartellid
 • vertikaalsed (tarneahela eri tasandite ettevõtjate vahelised) kokkulepped
 • turgu valitseva seisundiga ettevõtja tegevused
 • koondumiste kontroll
 • individuaalsed erandid ning enesehindamine
 • ettevõtte turuosa määramiseks vajalik turuanalüüs
 • vastavusprogrammid (auditid, koolitused, tüüplepingute hindamine)
 • ettevõtete nõustamine riikliku järelevalve menetlustes ning kriminaal- ja väärteomenetlustes
 • tsiviilõiguslikud hagid konkurentsiõiguse rikkumise kahjunõuetes
 • konkurentsineutraalsuse põhimõte
 • ostujõud ning ülekaalukas läbirääkimisjõud
 • ebaaus konkurents
Tunnustus
Chambers and Partners 2021, konkurentsiõigus, Eesti büroo
Kliendile on jätnud sügava mulje „ärile orienteeritud“ meeskond, kes „tegelevad asjaga sügavuti ning on kursis turul toimuvate arengutega,“ lisades: „Veel üks nende juures silmatorkav omadus on proaktiivsus – nad informeerivad kliente aspektidest, mis võivad just nendele klientidele huvi pakkuda.“
Chambers Europe 2019, konkurentsiõigus, Eesti büroo
"Büroo on turuliider, kellel on terviklahenduse pakkuja maine – hõlmatud on nii tehingute kui ka vaidluste lahendamise valdkonnad."
Chambers Europe 2018, konkurentsiõigus, Eesti büroo
Kliendid toovad esile konkurentsiõiguse töögrupi ärieetikat ja eksperditeadmisi riigihankevaidlustes.
Chambers Europe 2018, konkurentsiõigus, Eesti büroo
Kliendid hindavad eriti kõrgelt nõuandeid, milles ei keskenduta mitte sellele, mida teha ei saa, vaid sellele, mida teha saab – ehk siis tutvustatakse võimalusi ja riske.
Chambers Europe 2015, konkurents ja monopolivastased küsimused
„[…] väljapaistev konkurentsiõiguse asjatundja, kellel on selles valdkonnas rikkalikult praktilisi kogemusi.” „[…] asjatundja konkurentsiküsimustes, ülihea suhtlemisoskusega”
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
„Ettevõte mõistab suurepäraselt tehingute ärilisi aspekte.” „Ma olen väga rahul ettevõtte töö põhjalikkuse ja nende pakutava suure toetusega [...].” „Teenus on väga hea kvaliteediga.”
Chambers Europe 2015, Eesti büroo
„Ettevõte mõistab suurepäraselt tehingute ärilisi aspekte.” „Ma olen väga rahul ettevõtte töö põhjalikkuse ja nende pakutava suure toetusega [...].” „Teenus on väga hea kvaliteediga.”