Edgars ir viens no atzītākajiem un respektētākajiem valsts tiesību ekspertiem Latvijā, specializējies konstitucionālajās tiesībās (arī cilvēktiesībās), administratīvajās tiesībās, administratīvajā procesā, kā arī juridiskajā tehnikā normatīvo aktu izstrādāšanā, tiesvedībā konstitucionālajā un administratīvajās tiesās, iestādes vadības juridiskajos aspektos (arī iestāžu reorganizācija, amatpersonu interešu konflikta novēršana, personālvadības jautājumi, izšķērdēšanas novēršanas tiesību normu piemērošana) un valsts simbolu izmantošanā un tiesiskajā aizsardzībā.

Pildot juridiskā padomnieka pienākumus Latvijas Republikas Saeimas Juridiskajā birojā, Edgars nodrošinājis Saeimas pārstāvību Satversmes tiesā vairāk nekā 90 lietās. Bijis gan Valsts prezidenta, gan valsts kontroliera juridiskais padomnieks, gan sniedzis juridisko ekspertīzi Izglītības un zinātnes ministrijas vadībai.

Piedalījies vairāku būtisku likumu vai to grozījumu izstrādē, piemēram, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību likumu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu darbību regulējošo likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Attīstības plānošanas sistēmas likuma, Būvniecības likuma, Iesniegumu likuma, Informācijas tehnoloģiju drošības likuma sagatavošanā un pieņemšanā.

Edgars ir vairāku nozīmīgu grāmatu līdzautors konstitucionālo tiesību jomā.