Jesse Kivisaari on COBALT Eesti büroo advokaat ning büroo Finnish Desk’i kaasjuht. Jessel on kogemused M&A ja erakapitali tehingutes, samuti nõustab ta ettevõtjaid ühinguõiguslikes küsimustes. Jesse fookus on suunatud piiriülesele äritegevusele, eriti Soome seostega projektidele, kuna tema emakeeleks on soome keel. Jesse teadmised piiriüleste õiguslike aspektide ja mitme kultuuri kohta võimaldavad tal pakkuda teenust nii Soome äriühingutele Balti suunal, kui ka vastupidi.
Jesse nõustas näiteks Balti riikide üht suurimat raudbetoonelementide tootjat AS-i TMB Betonimestarit-kontserni omandamisel Soomes.

Jesse on Eesti Advokatuuri liige aastast 2015 ning Soome-Eesti Kaubanduskoja liige aastast 2011.