Finanšu pakalpojumu regulējums
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

COBALT ir guvis atzinību par tā ievērojamo pieredzi finanšu pakalpojumu regulējošajā sfērā. Mūsu pakalpojumus izvēlas daudzas vietēja un starptautiska mēroga bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji, kad tiem nepieciešama palīdzība jaunu pakalpojumu ieviešanā vai savas darbības pārkārtošanā. Mēs sniedzam konsultācijas arī lielākajām finanšu institūcijām par apvienošanās un pārņemšanas darījumu tiesiskajiem aspektiem.

Mēs piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu, tai skaitā:

  • sniedzam palīdzību regulēto finanšu iestāžu licencēšanā un reģistrēšanā;
  • sniedzam konsultācijas darbības atbilstības jautājumos;
  • sniedzam konsultācijas par darbības atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumam;
  • pārstāvam klientu intereses finanšu pakalpojumus regulējošajās iestādēs;
  • konsultējam jautājumos, kas saistīti ar būtiskas līdzdalības iegūšanu regulētās finanšu iestādēs;
  • sniedzam palīdzību finanšu iestāžu un  to pakalpojumu politikas un procedūru izstrādē;
  • nodrošinām klientu interešu pārstāvību likumprojektu izstrādē;
  • konsultējam par tieši piemērojamo ES finanšu iestāžu un finanšu pakalpojumu tiesību aktu ietekmi.

Daudzu gadu gaitā esam veiksmīgi attīstījuši sadarbību ar galvenajām nozares iestādēm, tostarp biržām, finanšu uzraudzības iestādēm un citām uzraugošajām institūcijām. Mūsu komanda pastāvīgi sniedz konsultācijas globālām un starptautiskām finanšu institūcijām par juridiskajiem, regulatorajiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem saistībā ar pārrobežu finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs.

Attīstoties nebanku patērētāju kreditēšanas tirgum Baltijas valstīs, mūsu juristu komanda ir guvusi nepastarpinātu pieredzi dažādos normatīvo aktu piemērošanas un atbilstības jautājumos par pūļa finansējumu (crowd funding) un citiem inovatīviem finansēšanas risinājumiem.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva