Mediācija un šķīrējtiesa
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Izvēloties strīdu alternatīvo risināšanu, mēs dodam priekšroku mediācijai un samierināšanai. Ja šī pieeja nav iespējama, mēs nodrošinām profesionālu pārstāvību šķīrējtiesās. Pārstāvam klientus sarežģītos komercstrīdos un pārrobežu strīdos. Mūsu pieredze aptver gan vietēja mēroga, gan starptautiskos jautājumus un visdažādākās darbības jomas.

Mūsu komanda pārstāv gan korporatīvos klientus, gan valsts institūcijas vietējos un starptautiskajos šķīrējtiesas procesos. Esam guvuši lielu pieredzi, strādājot saskaņā ar ICC, UNCITRAL, ICSID, SCC, LCIA, kā arī Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības kameru šķīrējtiesu reglamentiem.

Mūsu panākumu atslēga ir komandas pieejā, piedāvājot klientiem augsta līmeņa pieredzi un iemaņas šķīrējtiesas lietās un procesā, apvienojumā ar padziļinātām zināšanām atbilstošajā tiesību nozarē. Pateicoties mūsu dalībai Lex Mundi asociācijā, World Services Group un COBALT sadarbību Baltijas mērogā, mēs nodrošinām saviem klientiem efektīvu atbalstu šķīrējtiesas procesos, kas aptver vairākas jurisdikcijas.

Mūsu pakalpojumi ietver klientu konsultēšanu un pārstāvību no līgumprojekta sagatavošanas līdz strīda faktiskai noregulēšanai, ieskaitot konsultācijas par šķīrējtiesas klauzulu noformulēšanu un šķīrējtiesas iestādes, atrašanās vietas un jurisdikcijas izvēli, juridisko atzinumu sagatavošanu par paredzamā vai izskatīšanas stadijā esošā strīda priekšmetu un risināšanas stratēģiju, klienta pārstāvēšanu šķīrējtiesas procesā un starptautisku šķīrējtiesas spriedumu apstrīdēšanu, atzīšanu un izpildi. COBALT strīdu risināšanas prakses grupas dalībnieki arī paši darbojās kā šķīrējtiesneši.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva