Uģis
Zeltiņš
Partneris, zvērināts advokāts / Latvija
 
Par

Uģis Zeltiņš ir COBALT Latvijas biroja konkurences tiesību prakses grupas vadītājs. Viņš ir strādājis kā vadošais advokāts daudzās ES un konkurences tiesību, valsts atbalsta un publisko iepirkumu lietās. Pirms pievienošanās COBALT Uģis bija LR Satversmes tiesas padomnieks ES tiesību jautājumos. Viņš analizē biroja vešanai nodoto civilo un administratīvo strīdu konstitucionālos aspektus. Uģis ir pasniedzis konkurences, ES un starptautiskās tiesības augstskolās, kā arī lasījis lekcijas tiesnešiem par konkurences un valsts atbalsta jautājumiem.

 
Atzinības
  • Konkurences tiesības - Band 1, Chambers Europe 2023
  • ES un konkurences tiesības - Next generation partner, Legal 500 2023
  • Tiesvedība un strīdu risināšana - Band 3, Chambers Global un Europe 2023
  • Intelektuālais īpašums, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas - Next generation partner, Legal 500 2023
 
cv
Valodas
  • Latviešu, angļu, franču


Dalība organizācijās un izglītība
  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2009. gada)
  • Tiesību maģistra grāds Eiropas tiesībās, Eiropas koledža, Brige, Beļģija (2007. gads)
  • Tiesību bakalaura grāds, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2005. gads)


Publikācijas
VAIRĀK
 
Pieredze
VAIRĀK
Uģis Zeltiņš pārstāv klientus komerctiesību un konkurences tiesību strīdos. Klienti augstu vērtē viņa spēju uzklausīt un pievērst uzmanību vissīkākajām detaļām, kas ir būtiski pozitīvam lietas iznākumam.
CHAMBERS GLOBAL 2021, KONKURENCES TIESĪBAS