Ivo palīdz klientiem ar konkurences un darba tiesībām saistītos jautājumos gan, pārstāvot klientus Konkurences padomē, Valsts darba inspekcijā un tiesās, gan palīdzot tiem pielāgot savu darbību likuma regulējumam. Tāpat viņš pārstāv klientus sarunās ar valsts iestādēm un arodbiedrībām. Ivo ir pārstāvējis klientus vairākās nozīmīgās tiesu lietās gan, apstrīdot Konkurences padomes lēmumus, gan jautājumos par darbinieku diskrimināciju, atbrīvošanu no darba un uzņēmuma pāreju. Vairāku darba un konkurences tiesību jautājumiem veltītu konferenču referents un publikāciju autors.

Tāpat Ivo specializējas jautājumos, kas saistīti ar specifisku preču un pakalpojumu (piemēram, ikdienas preču mazumtirdzniecība un farmācija) izplatīšanas regulējumu.

Pirms pievienošanās COBALT Ivo strādājis gan citā advokātu birojā Latvijā, gan pildījis Juridiskā departamenta direktora vietnieka pienākumus Konkurences padomē.

  • Darba tiesības - Associate to watch, Chambers Europe 2019
  • Konkurences tiesības - Associate to watch , Chambers Europe 2018