Dace Silava-Tomsone ir Latvijā labi zināma un atzīta eksperte uzņēmumu iegādes un apvienošanās, konkurences tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības jautājumos. Savas 20 gadu ilgās profesionālās darbības laikā viņa konsultējusi daudzas valsts institūcijas, vietējos un ārvalstu uzņēmumus saistībā ar lieliem uzņēmumu iegādes, nekustamā īpašuma un investīciju projektiem un pārstāvējusi klientus sarežģītās karteļu, dominējošā stāvokļa un apvienošanās kontroles lietās.

Dace aktīvi piedalās likumdošanas procesā, strādājot Tieslietu ministrijas Pastāvīgajā darba grupā Komerclikuma grozījumu izstrādei, kā arī dažādu NVO darba grupās. Viņa ir autore daudzām publikācijām par uzņēmumu iegādes un apvienošanās, un konkurences tiesību jautājumiem, kā arī pasniedz kursu par korporatīvo pārvaldību Rīgas Juridiskajā augstskolā.

  • Korporatīvās un komerctiesības - Izcila speciāliste, Chambers Global 2017
  • Konkurences tiesības - Izcila speciāliste, Chambers Europe 2017
  • Nekustamais īpašums - Izcila speciāliste, Chambers Europe 2017
  • Korporatīvās, komerctiesības un uzņēmumu iegāde un apvienošana - Vadoša speciāliste, Legal 500 2017
  • Finanses un korporatīvās tiesības - Vadoša speciāliste, IFLR 1000 2017
Dace Silava-Tomsone ir vispāratzīta un augstu novērtēta M&A un konkurences tiesību advokāte.
Chambers Global 2016, Korporatīvās un komerctiesības