FOKUSĀ
Sodītās personas tiesības uz lietas materiāliem
JAUNUMI
2023. gada Prospera juridisko pakalpojumu sniedzēju klientu pētījumā COBALT atzīts par labāko advokātu biroju Latvijā
DARĪJUMI UN LIETAS
Tiesvedības ceļā uzņēmums izcīna uzvaru par darbinieka apgalvoto diskriminācijas pārkāpumu
MŪSU PRASMES, KURAS VAR NODERĒT
JŪSU BIZNESA ATBALSTAM
PRAKSES GRUPAS
Pārrobežu juridiskie pakalpojumi
M&A un korporatīvie darījumi

Kā viens no reģionā vadošajiem advokātu birojiem šajā jomā, COBALT ir daudzu vietējo un starptautisko klientu pirmā izvēle lielākajos un sarežģītākajos privātajos un publiskajos M&A darījumos. Mūsu plašajai darījumu ekspertu komandai ir unikālas un padziļinātas zināšanas dažādās komercdarbības nozarēs, kas ļauj piemeklēt un komplektēt atbilstošas kompetences un specializācijas juristu komandas visizaicinošākajiem M&A projektiem. Mēs sniedzam juridisko palīdzību gan klasiskos M&A un privātā kapitāla ieguldījuma darījumos, gan arī kopuzņēmumu izveidē, uzņēmumu biznesa darbības virzienu nodalīšanā, restrukturizācijās, kā arī uzņēmumu vadības veiktos uzņēmumu atpirkšanas darījumos. Cieši sadarbojoties ar citu prakses grupu ekspertiem, mēs spējam pielāgoties katra atsevišķā darījuma specifiskajām prasībām un izstrādāt individuālus risinājumus ikvienam klientam.

Mūsu privāto M&A darījumu prakse ieguvusi plašu atpazīstamību un augstu reputāciju tirgū, pateicoties mūsu spējām un kapacitātei nodrošināt juridisko atbalstu vissarežģītāko pārrobežu un vietēja mēroga darījumu ietvaros. Ņemot vērā COBALT ilggadējo pieredzi, strādājot pie daudziem un visdažādākajiem darījumiem, mūsu komandai ir padziļināta izpratne dažādās mūsu klientu komercdarbības nozarēs, kā arī plašas zināšanas un iemaņas attiecībā uz M&A darījumu slēgšanas niansēm un praksi Baltijas tirgū. Mūsu komanda ir piedalījusies gandrīz visos pēdējo gadu lielākajos darījumos reģionā un mēs ilgstoši esam spējuši saglabāt vadošo tirgus pozīciju Baltijā.

Skaidra izpratne par tirgiem, kuros darbojas mūsu klienti, ļauj mums piemērot tādus risinājumus un pieeju, kas optimizē darba produktivitāti, samazina izmaksas un veicina darījumu ātru un efektīvu noslēgšanu un izpildi.

Lasīt vairāk

Mums ir ievērojama pieredze publisko M&A darījumu jomā, kā arī visa veida citos darījumos, kuros iesaistīti biržās kotēti uzņēmumi. Mēs esam pārstāvējuši gan mazākuma, gan vairākuma akcionārus, pašas mērķa sabiedrības, investīciju baņķierus un citus klientus dažādos sarežģītos projektos, kas saistīti ar vietējo un ārvalstu uzņēmumu iegādi, sākotnējo publisko piedāvājumu, kā arī otrreizējo publisko piedāvājumu veikšanu, akciju atpirkšanas publiskajiem piedāvājumiem, obligāto un brīvprātīgo akciju atpirkšanu, akciju izslēgšanu no biržas sarakstiem, kapitāla piesaisti, kā arī sabiedrību apvienošanu un nodalīšanu.

Lasīt vairāk

Mēs apzināmies, ka darījuma sagatavošanai nepieciešamais laiks var izšķirt darījuma likteni. Kad likmes ir augstas un termiņi ierobežoti, privātā kapitāla pārvaldītāji, investori, investīciju fondi, bankas un finanšu institūcijas vēršas pie mums mērķtiecīgas un efektīvas stratēģijas ātrai īstenošanai. Mūsu komanda ir strādājusi ar daudzu respektablu institūciju un uzņēmēju inovatīviem darījumiem, vienmēr rīkojoties ar augstu precizitāti un rūpību.

Klienti izvēlas mūsu pakalpojumus, pateicoties mūsu padziļinātajai izpratnei par nozari un unikālajai pieredzei privātā kapitāla ieguldījumu darījumos. Spējam sniegt pievienoto vērtību katrā attiecīgajā darījuma etapā. Mūsu juristi sniegs padomu kā labāk strukturēt un sagatavot piedāvājumus izsoles procesos, palīdzēs sarunu vešanā un sagatavos pirkuma un finansējuma darījumu dokumentāciju, kā arī sniegs visu nepieciešamo atbalstu līdz pat darījuma noslēgumam.  Piedāvājot veiksmīgus risinājumus un palīdzot sasniegt labus rezultātus, esam ieguvuši klientu uzticību.

Lasīt vairāk

Mēs sniedzam juridisko palīdzību visos uzņēmumu grupu, kā arī atsevišķu uzņēmumu, restrukturizācijas aspektos visās Baltijas valstīs. Tostarp, esam strādājuši pie lielākajiem finanšu institūciju pārrobežu apvienošanās darījumiem, kā arī dažādu citu nozaru uzņēmumu reorganizāciju un restrukturizāciju projektiem. Esam palīdzējuši dažādos projektos, kas saistīti ar komercdarbības paplašināšanu, konsolidēšanu un problemātisko aktīvu restrukturizāciju, snieguši atbalstu dažādu risinājumu piemērošanā, sākot ar uzņēmumu sadalīšanu un beidzot ar jaunu investoru piesaisti. Klientiem nodrošinām pieredzējušas un kompetentas juristu komandas vispusīgu atbalstu.

Lasīt vairāk

Mēs esam snieguši juridisko palīdzību dažādu nozaru klientiem visa veida jautājumos, kas saistīti ar vietēja mēroga un pārrobežu kopuzņēmumu dibināšanu un darbību, tostarp esam palīdzējuši gan enerģētikas, gan rūpniecības nozaru uzņēmumiem, kā arī konsultējuši klientus starptautisku konkursu ietvaros. Apvienojot kompetenci dažādās tiesību nozarēs, spējam nodrošināt kompleksu atbalstu visos kopuzņēmuma attīstības posmos, sākot ar korporatīvās struktūras un pārvaldības izveidi un beidzot ar palīdzību kopuzņēmuma darbības slēgšanā.

Lasīt vairāk

Līdz ar veiksmi komercdarbībā un kapitāla uzkrājumiem kļūst aktuāli dažādi jautājumi un būtiski izaicinājumi, kas saistīti ar privātās labklājības pārvaldību un tādām bieži vien sensitīvām tēmām kā ģimenes investīciju stratēģiju attīstība un īstenošana, mainīgie nodokļu režīmi, ģimenes lietu pārvaldība, kā arī mantojuma un pēctecības plānošana.

Mūsu klientu vidū ir labi situētas privātpersonas un ģimenes, kā arī ģimenes uzņēmumi, kuriem sniedzam visa veida juridiskās un nodokļu konsultācijas attiecībā uz komercdarbības un privātās labklājības strukturēšanu, plānošanu, pārvaldību un tālāknodošanu – tostarp gan palīdzību ikdienišķu jautājumu risināšanā, gan ieguldījumu un pārdošanas darījumos, gan arī mantojumu tiesību, labdarības un citos jautājumos.

Lasīt vairāk
Korporatīvo un darba tiesību konsultācijas

COBALT korporatīvo un darba tiesību speciālistu komanda piedāvā juridiskās konsultācijas vietējo un starptautisko uzņēmumu vadībai un akcionāriem gan ikdienas darbības, gan sarežģītos korporatīvo un darba tiesību jautājumos. Mēs saviem klientiem palīdzam uzsākt komercdarbību un sniedzam atbalstu korporatīvās pārvaldības, riska vadības, valdes atbildības, darba tiesību jautājumos, regulatoros jautājumos, kā arī restrukturizācijas un likvidācijas jautājumos.

Mūsu speciālisti darba tiesību jautājumos pārstāv plašu klientu spektru daudzās un dažādās nozarēs. Mums ir plaša pieredze klientu konsultēšanā visās jomās, kas skar vietējās un starptautiskās darba tiesības. Mēs sniedzam konsultācijas darba attiecību un vadības struktūru plānošanā un izveidē vietējā un Baltijas mērogā, pārrunās, kad klients vēlas iecelt vai atlaist darbinieku vai vadības locekli, līgumu sagatavošanā vadības pārstāvjiem un darbiniekiem, konsultējam konkurences aizlieguma un citu ierobežojumu jautājumos, sniedzam atbalstu personāla motivācijas sistēmu izveidē, standarta iekšējo politikas dokumentu izstrādē, sniedzam konsultācijas par atbrīvošanu no darba, kolektīvo strīdu risināšanā, viecam padziļināto izpēti darba tiesību jautājumos, nodrošinām palīdzību strīdos un tiesvedībās, ar korporatīviem darījumiem un reorganizācijām saistīto darba tiesību jautājumu kārtošanā, sniedzam palīdzību jautājumos, kas skar darbinieku datu apstrādi un pārsūtīšanu, konsultējam darbaspēka nodokļu jautājumos.

COBALT ir Ius Laboris (www.iuslaboris.com) biedrs. Tā ir ekskluzīva, starptautiska alianse, kurā apvienojušies vadošie juridiskie biroji, kuri sniedz specializētus pakalpojumus darba tiesību, pensiju un darbinieku sociālo garantiju jautājumos, aptverot visu veidu juridiskos pakalpojumus cilvēkresursu vadības jomā. Partnerībā ar organizācijas biedirem spējam nodrošināt vispusīgu un kompetentu atbalstu darba tiesību jautājumos ne tikia Baltijas, bet arī globālā mērogā.

Lasīt vairāk

Mainīgais regulējums, akcionāru vēlmes un investoru prasīgums liek uzņēmumiem tiekties pēc korporatīvās pārvaldības augstākajiem standartiem. Mēs konsultējam vadību un akcionārus jautājumos, kas skar plašu korporatīvās pārvaldības un ar to saistīto tēmu spektru.

Mēs palīdzam izveidot paraugpraksei atbilstošu pārvaldības struktūru, padomes un komisiju struktūru, konsultējam valdes locekļu un citu amatpersonu atbildības un apdrošināšanas jautājumos, sagatavojam valdes nolikumus un citus iekšējās politikas dokumentus, plānojam un īstenojam ikgadējās un ārkārtas kopsapulces, konsultējam jautājumos, kas skar korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas projektu tiesiskos, regulatoros un nodokļu aspektus, un sniedzam konsultācijas sensitīvos korporatīvos jautājumos, stratēģisku darījumu un iekšējo izmeklēšanu jautājumos.

Lasīt vairāk

Mēdz teikt, ka mājas izturība ir atkarīga no tās pamatiem. Mūsu korporatīvo speciālistu komanda sniedz atbalstu juridisko personu un filiāļu dibināšanā. Mūsu pakalpojumi aptver visu dibināšanas procesu, sākot ar uzņēmējdarbībai piemērotākās juridiskās formas analīzi un beidzot ar praktiskajiem jautājumiem, kas risināmi pēc uzņēmuma dibināšanas, piemēram, palīdzība bankas konta atvēršanā, reģistrācija PVN maksātāju un citos valsts iestāžu reģistros. Mūsu klientiem tiek nodrošināta vienas pieturas pieeja, un mūsu komanda parūpēsies par visiem juridiskajiem, nodokļu un sociālās apdrošināšanas aspektiem, kā arī, izmantojot mūsu uzticamo partneru palīdzību, koordinēs ar cilvēkresursu pārvaldību un biroja nomu saistītos uzdevumus.

Lasīt vairāk

Komerctiesības ir viens no COBALT darbības stūrakmeņiem. Mēs sniedzam plašas un visaptverošas konsultācijas klientiem, kas pārstāv dažādas industrijas. Vēsturiski esam koncentrējušies uz vadošajiem starptautiskajiem un reģionālajiem uzņēmumiem, finanšu iestādēm un reģiona daudzsološākajiem jaunuzņēmumiem, kas darbojas Baltijas valstīs.

Mūsu pieredze komerctiesību jomā ietver pakalpojumus, sākot ar vienkāršu piegādes līgumu sastādīšanu, līdz pat sarežģītu daudzmiljonu projektu vadīšanai un strukturēšanai starp dažādām jurisdikcijām un tiesību nozarēm.

Mēs sniedzam integrētus pakalpojumus komerctiesībās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, aptverot plašu jautājumu loku, tai skaitā starptautiskos tirdzniecības līgumus, piegādes, izplatīšanas, pilnvarojuma, tirdzniecības aģentu un franšīzes līgumus, konsultāciju un ārpakalpojumu līgumus.

Lasīt vairāk

Mēs sniedzam konsultācijas par atbilstības jautājumiem mūsu korporatīvajiem klientiem. Labi izprotot uz mūsu klientu  darbību attiecināmās tiesiskās prasības mēs palīdzam klientiem iegūt to darbības jomā nepieciešamās licences un atļaujas, kā arī izpildīt dažādas reģistrēšanās prasības, izstrādājam uzņēmumu iekšējās politikas, īstenojam apmācības, palīdzam ar iekšējās izmeklēšanas darbību veikšanu, pārstāvam klientus saziņā ar uzraudzības iestādēm, palīdzam klientiem mazināt pārkāpumu radītās negatīvās sekas, kā arī sniedzam atbalstu koriģējošu rīcības plānu izstrādē.

Lasīt vairāk

Mūsdienu apstākļos, kad arvien vairāk tiek pastiprinātas patērētāju aizsardzības prasības un ievērojami palielinās uzraudzības iestāžu aktivitāte, patērētāju aizsardzības un komersantu atbildības pret patērētājiem jautājumi gūst arvien lielāku nozīmi. Ir svarīgi būt zinošiem un aktīviem šajā jomā, lai saglabātu savu produktu un komercdarbības reputāciju, kā arī savlaicīgi veiktu pasākumus, kas vērsti pret konkurentu negodīgu un agresīvu komercpraksi. Gandrīz ikviens patēriņa preču ražotājs un pakalpojumu sniedzējs, izplatītājs vai tirgotājs kādā brīdī saskarsies ar neskaidru vai pretrunīgu normatīvo regulējumu, patērētāju sūdzībām vai normatīvo aktu plašu un nepareizu interpretāciju no uzraudzības iestāžu puses. Šādos gadījumos ir ārkārtīgi svarīgi saņemt profesionālu un savlaicīgu juridisko padomu.

Mūsu komandām ir ievērojama pieredze konsultējot un pārstāvot klientus no visdažādākajām komercdarbības nozarēm, piemēram, pārtikas, kosmētikas, tabakas izstrādājumu, loteriju un azartspēļu, veselības aprūpes, farmācijas, elektronisko saziņas līdzekļu, mediju, autotransporta un pārvadājumu uzņēmumus. Mēs esam gatavi mūsu klientiem palīdzēt atrisināt jebkādus jautājumus saistībā ar patērētāju tiesībām, tostarp šādās jomās:

 • Tiešais mārketings
 • Negodīga komercprakse
 • Patērētāju loterijas
 • E-komercija un tālpārdošana
 • Klientu un lojalitātes programmas
 • Preču vai pakalpojumu pārdošanas vispārējie noteikumi, standarta līgumi ar klientiem vai patērētājiem
 • Iekšējās procedūras un politikas
 • Preču un pakalpojumu laišana tirgū, tostarp attiecīgu paziņojumu sniegšana un reģistrācijas
 • Prasījumi par preču un pakalpojumu radīto kaitējumu un preču atsaukšana
 • Prasības attiecībā uz preču marķēšanu un iesaiņojumu
 • Informācijas par produkta ietekmi uz veselību, tā uzturvērtību un citas informācijas par produktu pareiza norādīšana
 • Patērētāju sūdzību risināšana
Lasīt vairāk

Savu korporatīvo klientu interesēs mēs risinām visa veida jautājumus, kas saistīti ar biznesa imigrāciju. Mūsu eksperti konsultē jautājumos, kas skar visus globālās mobilitātes projekta elementus, tostarp nodarbinātībai piemērotākās tiesiskās bāzes izvēli, atbilstošu līgumu sagatavošanu, attiecīgo nodokļu aspektu izvērtējumu, palīdzību darba atļauju un vīzu saņemšanā. Mums ir plaša pieredze konsultāciju sniegšanā klientiem attiecībā uz vietējā regulējuma piemērošanu praksē. Mūsu sniegtie pakalpojum ietver arī korporatīvās restrukturizācijas izraisīto iespējamo imigrācijas problēmu identificēšanu.

Lasīt vairāk

Mēs konsultējam klientus par pieļaujamām mārketinga aktivitātēm un ar to saistīto normatīvo regulējumu, kā arī sniedzam palīdzību klientiem, vēršoties pret konkurentiem, kas izmanto maldinošu vai negodīgu reklāmu. Mums ir pieredze jaunu biznesa modeļu izstrādē mediju uzņēmumiem un dažādu līgumu sagatavošanā un apspriešanā pilna spektra mediju un mārketinga aktivitātēm. Sniedzam juridisko palīdzību jautājumos par reklāmas kampaņām, sociālajiem medijiem, sponsorēšanu, produktu izvietošanu un zīmolu izmantošanu, kā arī konsultējam reputācijas vadības jautājumos.

Lasīt vairāk
Banku un finanšu tiesības & kapitāla tirgi

Mūsu augsti novērtētā, starptautiskā juristu komanda konsultē plaša spektra jautājumos, kas skar finansēšanas un kapitāla tirgus darījumus, sarežģītas finansēšanas metodes, finanšu nozares regulējuma un atbilstības jomas.

Mēs vienlīdz lepojamies ar ilgtermiņa attiecībām, kādas mums izveidojušās gan ar labi zināmām finanšu institūcijām, gan ar tirgus jaunpienācējiem, kuri izmanto jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas finanšu pakalpojumu tirgus transformācijai. Starp mūsu klientiem ir vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas, valsts iestādes, starptautiskas organizācijas, investīciju fondi, privāti un publiski uzņēmumi, kas piesaista kapitālu, kā arī daudzsološākie finanšu tehnoloģiju nozares spēlētāji reģionā.

Mēs esam pārstāvējuši aizdevējus un aizņēmējus vietējos un pārrobežu finansēšanas darījumos, kā arī finanšu instrumentu emitentus un emisiju vadošās bankas parāda un kapitāla vērtspapīru emisiju darījumos. Mūsu pieredze aptver parāda un kapitāla vērtspapīru emisijas darījumus, vērtspapīru iekļaušanu regulētos tirgos, darījumus ar atvasinātiem instrumentiem un strukturēto finanšu produktiem. Mūsu juristiem ir ilgtermiņa pieredze, sniedzot konsultācijas plaša spektra darījumos finanšu nozarē, apvienojot to ar padziļinātām zināšanām par finanšu sektora darbības specifiku un piemērojamo regulējumu. Mēs esam snieguši konsultācijas nozīmīgākajos apvienošanās un iegādes darījumos Baltijas reģiona finanšu sektorā, kā arī palīdzējuši īstenot akciju atpirkšanas piedāvājumus vietējiem biržā kotētiem uzņēmumiem.

Papildus minētajam mēs arī konsultējam nozares pārstāvjus tiesībpolitikas jautājumos, lai palīdzētu veidot kvalitatīvāku finanšu nozares regulējumu.

COBALT ir ieguvis plašu pieredzi, konsultējot klientus jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju ievērošanu, tostarp klientu uzdevumos esam veikuši procedūru un politiku analīzi atbilstoši aktuālajām normatīvo aktu prasībām, izstrādājuši iekšējās kontroles sistēmas, konsultējuši sankciju atbilstības jautājumos, nodrošinājuši palīdzību klientiem uzraugošo iestāžu veiktajās klātienes un neklātienes pārbaudēs, kā arī veikuši ikgadējos un ārkārtas AML/CTF auditus. Mūsu klientu vidū bijušas vadošās finanšu iestādes, ārvalstu finanšu pakalpojumu sniedzēji, maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, investīciju fondi, nekustamo īpašumu attīstītāji un pārvaldnieki, loģistikas kompānijas, importētāji un eksportētāji u.c. nozaru pārstāvji.

Mēs piedāvājam pilna cikla AML un sankciju risku pārvaldības pakalpojumu klāstu, tostarp:

 • riska novērtējuma sagatavošanu;
 • risku auditu;
 • iekšējās kontroles sistēmas izstrādi;
 • iekšējo kontroles sistēmu izvērtēšanu un aktualizēšanu;
 • darbinieku apmācības;
 • pārstāvību uzraudzības un kontroles iestādēs, arī pārbaužu laikā;
 • ikgadējos un ārkārtas AML/CTF auditus;
 • konsultācijas uzņēmuma augstākajai vadībai, formulējot riska apetīti un riska pārvaldības modeli;
 • darījumu uzraudzības noteikumu izstrādi.

Mums ir pieredze arī darbā ar uzņēmumiem, kas strādā starptautiskā mērogā vairākās valstīs, tostarp Latvijā.

Lasīt vairāk

Mūsu komanda sniedz plašu juridisko konsultāciju klāstu finansētājiem, finanšu piesaistītājiem, īpašniekiem, iznomātājiem, specializētajiem apdrošinātājiem, attīstītājiem, ražotājiem un operatoriem vidējos un lielos aktīvu un projektu finansēšanas darījumos. Mūsu juristiem ir ievērojama pieredze saistībā ar dažādiem finanšu risinājumiem, tostarp nodrošināto un nenodrošināto aizdevumu izsniegšanu, kapitāla tirgiem un kapitāla piesaisti, mezanīna finansējumu, līzingu, strukturēto finansēšanu, projektu finansēšanu, eksporta kredītiem, pūļa finansēšanu un citiem inovatīviem finanšu risinājumiem, kā arī šādu darījumu strukturēšanā.

Mūsu juristu komandai ir padziļinātas zināšanas par dažādiem nodokļu, administratīvajiem, uzraudzības, piespiedu izpildes, maksātnespējas un citiem iespējamiem riskiem attiecīgajos darījumos. Lielā pieredze investīciju instrumentu strukturēšanā ļauj mums ņemt vērā klienta un tā investīciju programmas nepieciešamības, sniedzot katram gadījumam piemērotas, specializētas konsultācijas un ieteikumus. Ņemot vērā mūsu darbību Baltijas mērogā, spējam sniegt konsultācijas par dažādiem nodokļu un juridiskajiem jautājumiem saistībā ar finansējuma piesaisti ne tikai vietējā kontekstā, bet arī raugoties no starptautiskās perspektīvas.

Lasīt vairāk

COBALT ieņem vadošu lomu juridisko pakalpojumu sniegšanā saistībā ar dažāda veida darījumiem kapitāla tirgos Baltijas valstīs. Mūsu kapitāla tirgus komanda piedāvā plašu juridisko pakalpojumu klāstu parāda un kapitāla vērtspapīru emisijas darījumos, tai skaitā saistībā ar vērtspapīru sākotnējo publisko piedāvājumu un privātu izvietošanu, parāda un kapitāla vērtspapīru iekļaušanu Baltijas regulētajos tirgos, depozitāro sertifikātu, kas saistīti ar vietējiem finanšu instrumentiem, emisiju starptautiskajos tirgos, obligāto un brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu strukturēšanu un īstenošanu. Mūsu komanda arī sniedz konsultācijas par atbilstību normatīvo aktu un biržas prasībām, ieskaitot jautājumus par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, pārstāv emitentus un investorus, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas par ārpusbiržas darījumiem ar regulētajā tirgū iekļautiem finanšu instrumentiem.

Sadarbībā ar ārvalstu partneriem mēs esam konsultējuši un palīdzējuši Baltijas valstu emitentiem iekļaut to emitētos parāda un kapitāla vērtspapīrus regulētajos tirgos citās Eiropas jurisdikcijās. Mēs cieši sadarbojamies ar Nasdaq un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas centrālajiem depozitārijiem, kā arī sniedzam juridiskas konsultācijas depozitārijiem jautājumos, kas saistīti ar kapitāla tirgiem.

Lasīt vairāk

COBALT ir guvis atzinību par tā ievērojamo pieredzi finanšu pakalpojumu regulējošajā sfērā. Mūsu pakalpojumus izvēlas daudzas vietēja un starptautiska mēroga bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji, kad tiem nepieciešama palīdzība jaunu pakalpojumu ieviešanā vai savas darbības pārkārtošanā. Mēs sniedzam konsultācijas arī lielākajām finanšu institūcijām par apvienošanās un pārņemšanas darījumu tiesiskajiem aspektiem.

Mēs piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu, tai skaitā:

 • sniedzam palīdzību regulēto finanšu iestāžu licencēšanā un reģistrēšanā;
 • sniedzam konsultācijas darbības atbilstības jautājumos;
 • sniedzam konsultācijas par darbības atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumam;
 • pārstāvam klientu intereses finanšu pakalpojumus regulējošajās iestādēs;
 • konsultējam jautājumos, kas saistīti ar būtiskas līdzdalības iegūšanu regulētās finanšu iestādēs;
 • sniedzam palīdzību finanšu iestāžu un  to pakalpojumu politikas un procedūru izstrādē;
 • nodrošinām klientu interešu pārstāvību likumprojektu izstrādē;
 • konsultējam par tieši piemērojamo ES finanšu iestāžu un finanšu pakalpojumu tiesību aktu ietekmi.

Daudzu gadu gaitā esam veiksmīgi attīstījuši sadarbību ar galvenajām nozares iestādēm, tostarp biržām, finanšu uzraudzības iestādēm un citām uzraugošajām institūcijām. Mūsu komanda pastāvīgi sniedz konsultācijas globālām un starptautiskām finanšu institūcijām par juridiskajiem, regulatorajiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem saistībā ar pārrobežu finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs.

Attīstoties nebanku patērētāju kreditēšanas tirgum Baltijas valstīs, mūsu juristu komanda ir guvusi nepastarpinātu pieredzi dažādos normatīvo aktu piemērošanas un atbilstības jautājumos par pūļa finansējumu (crowd funding) un citiem inovatīviem finansēšanas risinājumiem.

Lasīt vairāk

Mūsu ekspertiem fondu jautājumos ir daudzu gadu pieredze, konsultējot klientus par UCITS, alternatīvo ieguldījumu fondu un pensiju fondu izveidi un pārvaldi. Veicam arī esošo ieguldījumu produktu padziļinātu izpēti. Mūsu juristu komanda gatavo visus nepieciešamos fondu informācijas atklāšanas, pārvaldes un darbības nodrošināšanas dokumentus, pārstāv klientu, reģistrējot fondu attiecīgajā Baltijas valstī, sniedz konsultācijas un palīdzību klientam saistībā ar darbības atbilstības un regulatorajiem jautājumiem, palīdz pārrobežu fonda produktu tirdzniecībā, kā arī sniedz citus juridiskos pakalpojumus, kas ir nepieciešami fondu ikdienas darbībā.

Pateicoties mūsu lielajai pieredzei fondu un investīciju produktu strukturēšanā, spējam sniegt katram klientiem tieši viņu vajadzībām atbilstošu palīdzību, strukturējot darījumus visefektīvākajā, kā arī izmaksu un nodokļu ziņā visizdevīgākajā veidā.

Lasīt vairāk

Tā kā mūsu klienti ir aizņemti ar jaunu tehnoloģiju un biznesa modeļu izveidi finanšu pakalpojumu nozares transformācijai, mūsu finanšu tehnoloģiju eksperti ir gatavi viņiem šajā misijā palīdzēt.

Mēs sniedzam plaša spektra juridiskos pakalpojumus, lai atbalstītu uzņēmējus, kuri veido aizdevumu izsniegšanas, pūļfinansējuma, digitālo maksājumu risinājumu, kriptovalūtu un citu inovatīvu pakalpojumu platformas.

Mūs pazīst, pateicoties mūsu nemainīgi labajiem rezultātiem finanšu pakalpojumu regulējuma un atbilstības jautājumos un ciešajai sadarbībai ar regulatoriem. Daudziem klientiem mūsu komanda ir palīdzējusi iegūt elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes un citas finanšu pakalpojumu sniedzēju licences.

Mūsu daudznozaru komanda konsultē finanšu tehnoloģiju klientus arī datu un intelektuālā īpašuma aizsardzības, komercdarījumu, kapitāla piesaistes, patērētāju aizsardzības un darba tiesību jautājumos.

Lasīt vairāk

COBALT ir viens no vadošajiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem riska kapitāla fondiem, fondu vadības uzņēmumiem un citiem riska kapitāla investoriem. Tā kā Baltijas valstīs, Eiropā un arī citviet jaunuzņēmumu un tādu valsts iniciatīvu, kas vērstas uz fondu dibināšanu, nozīme turpina pieaugt, riska kapitāls joprojām ir būtisks finansējuma avots jaundibinātiem uzņēmumiem to agrīnās attīstības posmā.

Mūsu komanda sniedz pilna spektra juridiskos pakalpojumus visu veidu riska kapitāla darījumos ikvienā to posmā. Mums ir plaša pieredze fondu (gan regulēto, gan neregulēto) un uzņēmumu dibināšanā, kā arī investīciju strukturēšanā. Mūsu juristu komanda sniedz konsultācijas saistībā ar riska kapitālu un veic sabiedrību padziļināto juridisko izpēti korporatīvajā pārvaldībā, darba, nodokļu un intelektuālā īpašuma tiesību jomās, sagatavo visus nepieciešamos investīciju, akcionāru un tehnoloģiju līgumus, kā arī sniedz palīdzību uzņēmumu pārdošanas procesos. Katra klienta vajadzībām mēs nodrošinām specializētu un pielāgotu komandu, kas labi pārzina klienta projektus, vēlamos darījumu nosacījumus un investīciju modeļus, kas mums ļauj nodrošināt pastāvīgu un efektīvu sadarbību. Mēs esam palīdzējuši noslēgt vairāk riska kapitāla darījumu nekā jebkurš cits advokātu birojs Baltijas reģionā, un tieši tāpēc mūsu rīcībā ir visjaunākās zināšanas par darījumiem un tirgu, kuras mēs pastāvīgi turpinām pilnveidot.

Mēs aktīvi palīdzam attīstīt un pilnveidot riska kapitāla vidi. COBALT Igaunijas, Latvijas un Lietuvas biroji ir ilggadēji un aktīvi Baltijas Privātā un riska kapitāla asociāciju biedri. Mēs piedalāmies svarīgākajos nozares notikumos, kā arī iesaistāmies likumdošanas iniciatīvu izstrādē un nozares tiesiskajā regulējumā. Cieši sadarbojoties ar riska kapitāla investoriem un komersantiem, esam izveidojuši nozīmīgu biznesa attiecību un sadarbības tīklu, kurā darbojas riska kapitāla investori, uzņēmumu vadītāji un uzņēmēji.

Klienti slavē mūsu ātrumu, zināšanas un uz uzņēmējdarbību vērsto pieeju. Mūsu komandā strādā visaugstākā līmeņa profesionāļi ar plašu pieredzi un vispusīgām zināšanām, , kuri padziļināti specializējas arī šaurās tiesību nozarēs, turklāt viņi spēj izprast klienta vajadzības un vidi, kurā attiecīgais klients darbojas. Tas ļauj mums palīdzēt klientiem un virzīt projektus visos klienta uzņēmuma attīstības posmos, sākot no tā dibināšanas līdz pat finansējuma piesaistei ar akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) palīdzību, kā arī tālākā darbībā.

Lasīt vairāk
ES un konkurences tiesības

Konkurences tiesības, publiskie iepirkumi un valsts atbalsts ierindojams starp COBALT galvenajām prakses jomām. Mūsu speciālisti regulāri ir iesaistīti sarežģītāko un aktuālāko konkurences tiesību jautājumu risināšanā, tostarp tādās inovatīvās lietās, kas saistītas ar konkurences neitralitāti un darījumvaras kontroli. Pateicoties plašajām valodu zināšanām, COBALT komanda labi pārzina aktuālo praksi Eiropā. Apvienojam augstākā līmeņa komerctiesību un publisko tiesību ekspertus, lai palīdzētu klientiem orientēties ekonomiskās sāncensības noteikumos un nodrošinātu efektīvu pārstāvību uzraudzības iestādēs.

Mums ir ievērojama pieredze klientu pārstāvēšanā ES administratīvajās iestādēs un tiesās. Pateicoties mūsu komandas profesionālajām zināšanām un izcilajām valodu prasmēm, spējam nodrošināt efektīvu rīcību attiecībās ar ES kompetentajām iestādēm. Savā praksē COBALT eksperti ir veikuši apvienošanās ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinājuši pārstāvību valsts atbalsta lietās ES Vispārējā tiesā, kā arī aizstāvējuši klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas lietās un ES Intelektuālā īpašuma birojā.

Konkurences tiesības ir viena no COBALT galvenajām darbības jomām. Mūsu konkurences tiesību speciālistu komanda sniedz palīdzību gan vietējiem, gan ārvalstu klientiem saistībā ar visiem nacionālo un ES konkurences tiesību jautājumiem. Mēs izprotam konkurences tiesību ekonomiskos aspektus un pārzinām regulēto nozaru specifiku. Sniedzam padomu šādās konkurences tiesību jomās:

 • Horizontālās vienošanās (t. sk. karteļi)
 • Vertikālās vienošanās
 • Dominējošais stāvoklis
 • Apvienošanās kontrole
 • Pašnovērtējums un individuālie atbrīvojumi
 • Konkrētā tirgus analīze tirgus daļu noteikšanai
 • Atbilstības jautājumi (konkurences tiesību ievērošanas programmas, auditi, apmācība, standartlīgumi)
 • Piemērošana administratīvajā procesā
 • Piemērošana civilprocesā
 • Konkurences neitralitāte
 • Darījumvaras kontrole
 • Negodīga konkurence
Lasīt vairāk

Valsts atbalsta noteikumi ierobežo publiska atbalsta sniegšanu saimnieciskajai darbībai. Šo noteikumu mērķis ir novērst valsts līdzekļu šķērdēšanu un konkurences kropļošanu. Prettiesisks valsts atbalsts ir jāatmaksā, tāpēc iestādei un atbalsta saņēmējam jāpārbauda, vai konkrētais pasākums ir valsts atbalsts un vai tas ir atbilstošs ES iekšējā tirgus nosacījumiem.

COBALT pieredzējušā ekspertu komanda konsultē dažādos valsts atbalsta kontroles procesa posmos, sākot ar valsts atbalsta pasākuma plānošanu un sagatavošanu vai pieteikšanos valsts atbalsta saņemšanai un beidzot ar klientu pārstāvību Eiropas Komisijas veiktajās formālajās un neformālajās izmeklēšanās, saskaņošanas procesā un nacionāla mēroga tiesvedībās.

Lasīt vairāk

Mums ir ievērojama pieredze klientu pārstāvēšanā ES administratīvajās iestādēs un tiesās. Pateicoties mūsu komandas profesionālajām zināšanām un izcilajām valodu prasmēm, spējam nodrošināt efektīvu rīcību attiecībās ar ES kompetentajām iestādēm. Savā praksē COBALT eksperti ir veikuši apvienošanās ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinājuši pārstāvību valsts atbalsta lietās ES Vispārējā tiesā, kā arī aizstāvējuši klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas lietās un ES Intelektuālā īpašuma birojā.

Lasīt vairāk

Publisko iepirkumu līgumi veido nozīmīgu valsts ekonomikas daļu Baltijas valstīs. Mūsu komandai ir liela pieredze palīdzības sniegšanā gan pasūtītājiem, gan pretendentiem dažādos iepirkuma procesa posmos visās nozarēs, tostarp būvniecības, IT, farmācijas, enerģētikas un infrastruktūras nozarē. Mums ir plaša pieredze, veiksmīgi pārstāvot puses uzraudzības iestādēs un tiesās.

Lasīt vairāk
Intelektuālais īpašums, IT un datu aizsardzība

Intelektuālais īpašums, informācijas tehnoloģijas un datu aizsardzība ir viena no COBALT pamatdarbības jomām. Mēs konsultējam klientus jautājumos, kas skar patentu, preču zīmju un dizainparaugu reģistrāciju un tiesību aizsardzību. Nodrošinām juridisko atbalstu darījumos, kas ietver intelektuālā īpašuma aktīvus, sniedzam palīdzību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, datu aizsardzībā, farmācijas un veselības zinātnes nozarē, kā arī konsultējam ar produktiem saistītās atbildības un patērētāju aizsardzības, mediju tiesību un citos jautājumos.

Mūsu intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju juristu prasmīgajai un plašajai komandai ir plašas zināšanas par nozari un ilggadēja pieredze klientu konsultēšanā attiecīgajās jomās, tostarp klientu pārstāvībā uzraudzības iestādēs un valsts institūcijās. Mūsu komanda ir vērsta uz klienta mērķu sasniegšanu.

Uzņēmumi un organizācijas arvien vairāk savā darbībā balstās uz informāciju. Personas datu apstrāde notiek ikreiz, kad tiek apstrādāti klientu, darbinieku vai līguma partneru dati. Jaunās tehnoloģijas un pakalpojumi balstās uz datiem un to apstrādi. Padziļinātās zināšanas par datu apstrādes normatīvajiem aktiem ir būtiskas, lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, lietotāja privātuma aizsardzību un uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Mākoņskaitļošana, sociālie tīkli un pārrobežu tirdzniecība rada jaunus datu apstrādes izaicinājumus un risināmus jautājumus. Mūsu pieredzējusī komanda ir gatava palīdzēt Jums orientēties šajā sarežģītajā tiesību nozarē.

Mēs konsultējam vietējos un starptautiskos uzņēmumus par visiem datu aizsardzības un privātuma jautājumiem. Mums ir pieredze, strādājot ar datu aizsardzības jautājumiem visās nozarēs, tostarp finanšu, apdrošināšanas, farmācijas, telekomunikāciju, tiešsaistes un mazumtirdzniecības nozarēs. Mēs arī specializējamies darbinieku datu aizsardzībā (videonovērošana, interneta uzraudzīšana, e-pasta un tālruņa lietošana).

Mēs piedāvājam konsultācijas par:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu
 • Vispārējām tiesībām uz privātumu un datu aizsardzības tiesību aktiem
 • Datu apstrādes līgumiem, privātuma politiku un piekrišanu noteikumiem
 • Datu apstrādes iekšējām procedūrām un noteikumiem
 • Sensitīvo datu apstrādes prasībām
 • Trauksmes cēlēju shēmu īstenošanu
 • Sarežģītas pārrobežu datu nosūtīšanas īstenošanu
 • Datu apstrādes reģistrēšanu valsts iestādēs
 • Drošu datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ
 • E-privātumu un E-mārketingu (e-pasts, SMS, zvanu kampaņas, sīkdatnes, publiskās direktorijas)
 • Dokumentu un informācijas saglabāšanas noteikumiem
 • Strīdu risināšanu ar datu subjektiem un valsts iestādēm
 • Datu aizsardzības atbilstības novērtējumiem
 • Personas datiem M&A darījumos, ieskaitot drošu datu nodošanu
 • Tiešsaistes privātuma politiku, noteikumu sagatavošanu un ieviešanu
 • Pielāgotām konsultācijām specifiskās nozarēs, piemēram, bioloģiskajās zinātnēs
Lasīt vairāk

Informācijas tehnoloģijas un komunikācijas ir jebkura uzņēmuma vai nozares neatņemama sastāvdaļa. Tās atvieglo uzņēmējdarbības un ražošanas procesus, ļauj iegūt un apstrādāt liela apjoma datus un nodrošina saikni uzņēmumiem ar to klientiem, tādā veidā palielinot efektivitāti un produktivitāti. Vienlaikus IT un komunikācijas nozarei piemērojamie noteikumi kļūst arvien sarežģītāki.

Mūsu speciālistu komanda var sniegt Jums konsultācijas par visiem jautājumiem, kas attiecas uz informācijas tehnoloģiju un komunikāciju tiesībām, tostarp:

 • Kiberdrošība
 • Programmatūras izstrāde, licencēšana, izplatīšanas un uzturēšanas līgumi
 • Ekspluatēšanas un apkalpošanas līgumi
 • Mākoņpakalpojumi un ārpakalpojumi
 • Programmatūras un aparatūras iepirkumi
 • Informācijas tehnoloģiju darījumi
 • Elektronisko saziņas līdzekļu tiesiskais regulējums, tai skaitā paziņojumi un licencēšana
 • Datu pārkāpumu un atbildības jautājumi
 • Autortiesību jautājumi
 • Tiešsaistes noteikumi un privātuma politika
Lasīt vairāk

Klienti un speciālisti izceļ COBALT padziļinātās zināšanas un pieredzi intelektuālā īpašuma jautājumos, kas nav tipiskas pilna servisa advokātu birojiem reģionā. Mūsu komanda sniedz pilnu pakalpojumu klāstu intelektuālā īpašuma identificēšanai, aizsardzībai un peļņas gūšanai gan Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, gan citur pasaulē. Mūsu patentpilnvarnieki, kuri specializējušies preču zīmju un dizainparaugu jautājumos, reģistrēs Jūsu tiesības vietējās iestādēs, EUIPO (ES), kā arī, sadarbojoties ar mūsu partneriem, ASV, Ķīnā un citos tirgos. Mūsu profesionālā tiesvedību prakses grupa aizsargās Jūsu tiesības uz intelektuālo īpašumu nacionālajās tiesās, patentu birojos un EUIPO. Mēs piedāvājam konsultācijas par optimālu intelektuālā īpašuma aktīvu aizsardzību un pārejas stratēģiju un sniedzam padomus par intelektuālā īpašuma aktīvu izmantošanu darījumos, uzņēmumu pārejā, kā arī licencēšanas, franšīzes un līdzīgos līgumos.

Mēs esam gatavi palīdzēt Jums ar intelektuālo īpašumu saistītajos jautājumos, piemēram:

 • Intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas izstrādāšana un zīmola analīze pirms laišanas tirgū
 • Padziļinātā izpēte un intelektuālā īpašuma vērtības noteikšana darījumos
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un nodošana darījumos
 • Tiesvedība saistībā ar intelektuālo īpašumu
 • Preču zīmju portfeļu pārvaldīšana, reģistrācija, preču zīmju un dizainparaugu tiesību atjaunošana
 • Trešo personu pārkāpumu vai reģistrāciju monitorēšana
 • Licencēšanas, franšīzes un tiesību nodošanas līgumu sagatavošana, sarunu vešana un darījumu noslēgšana
 • Pārstāvība nacionālajās patentu un preču zīmju iestādēs un EUIPO
 • Globāla intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšana un piemērošana ar mūsu sadarbības partneru starpniecību
 • Intelektuālo tiesību pārstāvība muitas un uzraugošajās iestādēs
Lasīt vairāk

Autortiesības sniedzas pāri tradicionālo muzikālo un mākslas darbu jautājumu robežām. Autortiesības attiecas uz jebkādu radošo darbu autoru aizsardzību, sākot ar simfonijām un filmām un beidzot ar podkāstiem un skulptūrām.

Mēs pārstāvam autorus, producentus, autortiesību īpašniekus, uzņēmumus, kuri rada autortiesību objektus, un autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Mūsu komanda ir gatava iedziļināties autortiesību un blakustiesību lietās un sniegt klientiem vispusīgus pakalpojumus jautājumos, kas skar:

 • autortiesību un blakustiesību reģistrāciju;
 • ar autortiesībām aizsargātu darbu reproducēšanu, publisko izpildījumu, pārraidīšanu un atkārtotu pārraidi;
 • ar autortiesībām saistītus darījumus un autortiesību nodošanu;
 • ar autortiesībām aizsargātu darbu licences līgumus;
 • nodokļu piemērošanu autortiesību un blakustiesību objektiem un ar tiem saistītajiem ieņēmumiem;
 • autortiesību un blakustiesību pārkāpumus un strīdus;
 • intelektuālā īpašuma monitorēšanu;
 • vispārīgas konsultācijas autortiesību un intelektuālā īpašuma jomā saistībā ar darba tiesībām, kā arī ārpakalpojumiem un līgumattiecībām.
Lasīt vairāk

Mūsu dzīvības zinātnēs praktizējošie juristi nodrošina pastāvīgu atbalstu veselības aprūpes, farmācijas un medicīnisko ierīču nozares klientiem. Mums ir daudzu gadu pieredze, sniedzot pilna spektra konsultāciju, tiesvedības un atbilstības pakalpojumus dzīvības zinātņu nozares lielākajiem uzņēmumiem. COBALT komandas zināšanas šajā specifiskajā nozarē un vietējo tirgu pārzināšana nodrošina praktisku pievienoto vērtību mūsu pakalpojumiem, sniedzot uz industriju vērstas juridiskās konsultācijas un pārstāvot klientus tiesās un valsts iestādēs.

Mūsu specializācija dzīvības zinātnēs citastarp ietver šādas jomas:

 • Zāles
 • Reklāma un mārketings
 • Izplatīšanas kanāli un preču laišana tirgū (licencēšana, tirdzniecības atļaujas, reģistrācija un paziņošana)
 • Klīniskie pētījumi
 • Farmakovigilances noteikumi un ar produktiem saistītā atbildība
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attiecīgo tiesību īstenošana, tostarp patentu aizsardzība
 • Cenu noteikšana, kompensējamie medikamenti un publiskie iepirkumi
 • Līgumi un atbalsta sniegšana (izplatīšana, mārketings, ziedojumi)
 • Datu aizsardzība
 • Atbilstība iekšējām prasībām
 • Konkurences tiesības (mārketinga un pārdošanas kampaņu analīze, dominējošā stāvokļa jautājumi, nozaru pētījumi, apmācība)
 • Muitas un nodokļu jautājumi
 • Kanabisa produktu ražošana un izplatīšana
 • Nozares pārstāvība valsts iestādēs
Lasīt vairāk

Mums ir ilgstoša pieredze mediju un privātuma tiesību jomā. Mūsu ekspertu komanda klientus konsultē par tiesībām uz vārda brīvību, privāto dzīvi, goda un cieņas neaizskaramību, žurnālistu informācijas avotu aizsardzību un citiem mediju un privātuma tiesību jautājumiem. Mēs sniedzam konsultācijas un atzinumus par elektronisko, drukāto un sociālo mediju darbības tiesisko regulējumu. Papildus palīdzam slēgt dažādus ar mediju ikdienas darbību saistītus līgumus, piemēram, autorlīgumus, līgumus ar producentiem, reklāmas aģentūrām un masu informācijas līdzekļu satura izplatītājiem. Pārstāvam klientu intereses nozari uzraugošajās iestādēs un institūcijās, kā arī tiesvedībās saistībā ar vārda brīvības, reputācijas un privātuma aizskārumu.

Sazinieties ar mums, ja nepieciešama palīdzība jebkādu ar mediju un privātuma tiesību saistīto jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz:

 • vispārējo mediju nozares tiesisko regulējumu;
 • pārstāvību tiesvedībās, kas saistītas ar nepatiesas informācijas atsaukšanu, neslavas celšanu, privātās dzīves aizskārumu, morālo kaitējumu;
 • pirmspublicēšanas konsultācijām;
 • plašsaziņas līdzekļus regulējošo tiesību aktu piemērošanu, tostarp video pēc pieprasījuma (video on demand) un līdzīgu pakalpojumu gadījumā;
 • pārstāvību attiecībās ar medijus uzraugošajām institūcijām;
 • konsultācijām autortiesību jomā.
Lasīt vairāk

Azartspēles ir viena no visvairāk regulētajām nozarēm, turklāt tās tiesiskais regulējums nepārtraukti mainās. Tādēļ ir svarīgi piesaistīt juridisko konsultantu, kurš ne vien palīdz saņemt darbības licenci, bet arī izprot azartspēļu biznesu un spēj iesaistīties aktuālo jautājumu risināšanā. Mums ir nepieciešamie resursi un pieredze, lai konsultētu un pārstāvētu klientus visos ar azartspēļu jomu saistītajos juridiskajos jautājumos.

Mēs sniedzam ilgtermiņa konsultācijas tiešsaistes un klātienes azartspēļu operatoriem, kazino un azartspēļu iekārtu un tehnoloģiju ražotājiem. COBALT nodrošina visaptverošu juridisko atbalstu, tostarp šādās situācijās un jautājumos:

 • sarunās ar azartspēļu nozares uzraugošajām iestādēm;
 • atbilstības, privātuma un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos;
 • tiešsaistes azartspēļu regulējuma un licencēšanas jautājumos;
 • licencēšanā vairākās jurisdikcijās;
 • azartspēļu mārketinga un reklāmas jautājumos;
 • ar azartspēļu licencēšanu un darbību saistītu strīdu risināšanā;
 • korporatīvo tiesību, strukturēšanas un nodokļu jautājumos;
 • azartspēļu operatoru un tehnoloģiju izstrādātāju intelektuālā īpašuma aizsardzībā;
 • ar azartspēļu nozari saistītos darījumos.
Lasīt vairāk
Nekustamais īpašums, enerģētika un vides tiesības

Mūsu pieredzējusī komanda risina visdažādākās nekustamā īpašuma un enerģētikas sektora klientu juridiskās vajadzības, tostarp sniedzot atbalstu nekustamā īpašuma darījumos, īpašuma un infrastruktūras attīstīšanā, enerģētikas sektora darījumos, regulatoro un vides jautājumu risināšanā. Mēs konsultējam ar klimata pārmaiņām saistīto jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz pāreju uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem, oglekļa dioksīda emisijas apmēra samazināšanu, pieejamajiem atbalsta mehānismiem un atbilstības jautājumiem. 

Mūsu speciālisti ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi, konsultējot klientus tirgū nozīmīgākajos nekustamā īpašuma darījumos, sarežģītos enerģētikas, īpašuma un infrastruktūras attīstības projektos un sarežģītos regulatoros jautājumos. Gūtā pieredze ir vērtīgs priekšnosacījums, lai sniegtu klientiem efektīvu, praktisku atbalstu, neatkarīgi no tā, cik sarežģīti un specifiski ir risināmie nekustamā īpašuma, enerģētikas vai vides jautājumi.

Nekustamā īpašuma jautājumi ir ļoti daudzveidīgi, no nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas līdz konsultācijām par sarežģītiem nekustamā īpašuma attīstīšanas projektiem. Šādu jautājumu risināšanai ir nepieciešama padziļināta izpratne par nacionālajos likumos un noteikumos ietvertajām prasībām, kā arī ilgtermiņa pieredze darbā ar valsts un pašvaldību iestādēm.

COBALT pieredzējusī un efektīvā nekustamā īpašuma prakses grupa darbojas Baltijas valstīs un Baltkrievijā nodrošinot savlaicīgu un izmaksu ziņā efektīvu palīdzību, risinot tādus ikdienas jautājumus kā nekustamā īpašuma iegāde un noma, tiesību reģistrācija un atļauju saņemšana. Mūsu plašā pieredze un resursi nodrošina risinājumus liela apmēra pārrobežu darījumiem, kuros nepieciešams veikt padziļināto izpēti, īpašumtiesību strukturēšanu un nodokļu plānošanu, kā arī finansējuma nodrošināšanu aktīvu un dalības sabiedrībās darījumiem.

Lasīt vairāk

Mūsu pieredze un neatlaidīgais darbs ir nodrošinājis mums augstu reputāciju jautājumos par sarežģītiem un jauniem infrastruktūras projektiem. Baltijas valstu un Baltkrievijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta dabiski pozicionē mūsu valstis kā transporta plūsmas loģistikas centru starp Austrumiem un Rietumiem. Mēs palīdzam uzņēmumiem, kuri darbojas ostās, lidostās, dzelzceļa un autoceļu jomā, loģistikā, kā arī ūdens un atkritumu apsaimniekošanā, konsultējot tos par dažāda veida jautājumiem, tostarp normatīvo regulējumu, kopuzņēmumiem, finansēm, tirdzniecību, konkurenci, apdrošināšanu un nodokļiem.

Neskatoties uz to, vai jautājums skar tilta celtniecības finansēšanu, lielu PPP ceļu rekonstrukcijas projektu, E-norēķinu ieviešanu sabiedriskajā transportā vai valsts lidostu darbību vai ostas attīstību, mūsu komanda piedāvā padziļinātas zināšanas par visiem saistītajiem juridiskajiem jautājumiem ar mērķi nodrošināt praktisku jautājuma risinājumu. Mūsu komanda ir spējīga strādāt vairākās jurisdikcijās vienlaicīgi, lai nodrošinātu mūsu klientu uzstādīto mērķu efektīvu sasniegšanu sarežģītajā vietējā tiesiskajā un politiskajā ietvarā.

Lasīt vairāk

Mūsu juristi ir atzīti speciālisti fosilās enerģijas un atjaunojamās enerģijas nozarē. Mūsu līdzšinējā pieredze ļauj mums ar pārliecību sniegt nepieciešamo atbalstu visā enerģētikas projektu dzīves ciklā – no plānošanas līdz nodošanai ekspluatācijā un tā apsaimniekošanai. Mūsu klienti ietver ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumus.

Mēs esam vadošie speciālisti dabas gāzes un sašķidrinātās dabas gāzes nozarē, un mēs esam bijuši iesaistīti normatīvās bāzes sagatavošanā un konsultāciju pakalpojumu sniegšanā virknē stratēģiskos projektos visās Baltijas valstīs.

Enerģētikas projekti skar vairākas nozares, un to īstenošanai bieži ir nepieciešams apvienot speciālistus ar dažādām kompetencēm - piemēram, var būt nepieciešama gan nekustamā īpašuma tiesību un valsts atbalsta jautājumu speciālistu, gan darījumu un klimata tiesību speciālistu iesaiste. Tāpēc, konsultējot klientus, mēs veidojam komandas, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus, kas spēj saskatīt visus saistītos jautājumus un piedāvāt risinājumus.

Mēs iesaistāmies nozares veidošanā un katru gadu pulcējam speciālistus no visas enerģētikas nozares uz ikgadējo Enerģētikas konferenci, kurā tiek apspriesta normatīvā regulējuma ietekme uz nozares uzņēmumiem un ieskicētas nākotnes tendences.

Lasīt vairāk

Daudziem uzņēmējiem atbilstība vides aizsardzības prasībām ir pirmās kārtas prioritāte. Vides aizsardzības jautājumi skar nekustamo īpašumu attīstības projektus, preču ražošanu, izplatīšanu, piegādi un tirdzniecību, tāpat tie ir jāņem vērā slēdzot dažādus korporatīvos un finanšu darījumus.

Mūsu pieredzējušie speciālisti palīdz klientiem risināt ar vides atļaujām saistītos jautājumus, kā arī strādā pie ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas un citiem ikdienas atbilstības nodrošināšanas pasākumiem, emisijas kvotu tirdzniecības un citiem ar klimata pārmaiņām saistītiem aspektiem. Mums ir plaša pieredze vides tiesībās, veicot padziļināto izpēti veikšanu, kā arī atbildības jautājumu risināšanā.

COBALT ir unikāla pieredze konsultējot klientus, kas darbojas dabas resursu jomā. Mēs ne tikai esam palīdzējuši mūsu klientiem risināt dažādus juridiskos jautājumus saistībā ar dabas resursu ieguves koncesijām  un atļaujām, mēs esam arī aktīvi iesaistījušies dabas resursu un ogļūdeņražu izpētes un ieguves normatīvo aktu izstrādē. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumus juridiskā un nodokļu regulējuma risinājumu ieviešanai pārstāvot klientus, kuri pirmie uzsāka ogļūdeņražu izpēti un ieguvi jūrā. Mēs esam valsts iestāžu uzdevumā izstrādājuši normatīvo aktu projektus dabas resursu ieguves regulējumam.

Lasīt vairāk

Mūsu komandai ir plaša pieredze būvniecības, zonējuma un plānošanas jautājumos, konsultējot klientus par visiem nekustamā īpašuma attīstīšanas jautājumiem saistībā ar komerciāliem, dzīvojamā sektora, industriāliem un infrastruktūras projektiem. Mēs palīdzam un sniedzam padomus mūsu klientiem saistībā ar būvniecības objektu izpēti, zonējuma pārbaudi, vides un citām prasībām, kā arī būvatļaujām. Mūsu komandā strādā speciālisti publisko iepirkumu jomā, un mums ir liela pieredze pasūtītāju un darbuzņēmēju pārstāvībā.

Mūsu speciālisti gatavo projektus un ved sarunas par piedāvājumu dokumentiem, būvniecības līgumiem, līguma izpildes garantijām, projektēšanas līgumiem, pakalpojumu līgumiem, projektu pārvaldības līgumiem, tehnoloģiju piegādes un licencēšanas līgumiem un uzturēšanas līgumiem. Mēs strādājam ar dažādiem standarta būvniecības līgumiem, tostarp FIDIC.

Mēs palīdzam klientiem dažādos teritorijas plānošanas procesos, tehnisko noteikumu un būvatļauju saņemšanā. Mēs arī risinām tiesiskos jautājumus, kas saistīti ar ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu, Natura novērtējumu un dažādu infrastruktūras un citu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Mūsu komandai ir liela pieredze, pārstāvot klientus prasību pieteikšanā un strīdu risināšanā būvniecības, zonēšanas un atļauju jomā.

Lasīt vairāk

Transports un transporta infrastruktūra ir sarežģītas nozares, jo tās regulē nacionālās un starptautiskās, publiskās un privātās tiesības, kā arī tās ir pakļautas vides aizsardzības prasībām, tirdzniecības sankcijām un sarežģītiem drošības aspektiem. Joma ietver daudzus un dažādus spēlētājus, piemēram, dzelzceļa operatorus un dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumus, lidostu operatorus, aviokompānijas un to finansētājus, loģistikas uzņēmumus, kopbraukšanas pakalpojumu sniedzējus. Šādi normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, daudzveidīgs tirgus dalībnieku sastāvs un augošs pieprasījums pēc kompleksiem risinājumiem padara transporta tiesības par vienu no juridiskās prakses jomām, kur nepieciešamas visplašākās zināšanas un kompetences.

Mūsu transporta un transporta infrastruktūras prakses grupa uzkrājusi ievērojamu pieredzi transporta nozarē, sniedzot plaša spektra juridisko palīdzību pārvadātājiem, kravu ekspeditoriem un uzņēmumiem, kas iesaistīti preču pārvadāšanā pa ceļu, jūru, gaisu un dzelzceļu, preču glabāšanā, muitas procedūrās un pasažieru pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanā. Pēdējā laikā mūsu kompetence augusi sarežģītos tiesiskos jautājumos, kas saistīti ar nozares digitalizāciju un jaunu uzņēmējdarbības modeļu un tehnoloģiju, piemēram, kopbraukšanas pakalpojumu un bezpilota automašīnu ieviešanu.

Mēs arī sniedzam juridiskos pakalpojumus jautājumos, kas saistīti ar transporta infrastruktūru: lidostām, ostām, dzelzceļiem un automaģistrālēm, tostarp PPP projektiem. Mēs konsultējam jautājumos par gaisa kuģu, dzelzceļa lokomotīvju un vagonu, kuģu un transportlīdzekļu pārdošanu un iegādi, nomu, ieķīlāšanu un reģistrāciju.

Jūrniecības nozarē mēs sniedzam pakalpojumus plašam klientu lokam – no ostu operatoriem, kuģu īpašniekiem un fraktētājiem līdz finansētājiem un apdrošinātājiem, tai skaitā konsultējam par ostu darbību, kuģu pārdošanu un iegādi, fraktēšanas darījumiem, finansēšanu, kā arī regulatorām prasībām, piemēram, sniedzam konsultācijas vides jautājumos par jauniem emisiju noteikumiem.

Lasīt vairāk
Nodokļi

Mūsu nodokļu prakses grupu veido vairāk nekā piecpadsmit pilnas slodzes speciālisti, kuri pārstāv visus trīs mūsu birojus un kuriem katram ir sava specializācija un profesionālā pieredze nodokļu lietās. Viņu ilggadējā pieredze, kas uzkrāta plaša spektra un sarežģītības lietās, ļauj mums klientiem piedāvāt labāko atbalstu ikdienas nodokļu jautājumos, nodokļu risku pārvaldībā, apvienošanās un iegādes (M&A) darījumu strukturēšanā un klientu pārstāvēšanā sarežģītos nodokļu piemērošanas strīdos.

Mūsu nodokļu ekspertu komanda saņēmusi augstāko novērtējumu prestižākajos juridisko pakalpojumu sniedzēju pētījumos, bijusi nominēta ITR European Tax Awards balvai kā gada labākais nodokļu birojs Baltijas valstīs.

Pienācīgai nodokļu plānošanai ir būtiska nozīme veiksmīgos apvienošanās un iegādes (M&A) darījumos, investīciju projektos un pārrobežu komercdarbībā. Mūsu juristu un sertificētu nodokļu konsultantu komanda piedāvā vispusīgas konsultācijas un palīdzību plaša spektra nodokļu jautājumos.

Mūsu ekspertu komanda nodokļu jautājumos īpaši specializējas pārrobežu nodokļu strukturēšanā vietējiem klientiem, kā arī vietējo nodokļu strukturēšanā multinacionālajiem klientiem, konsultēšanā par nodokļu piemērošanu M&A darījumiem un to strukturēšanu, grupu restrukturizācijai, PVN strukturēšanā un nodokļu jautājumos saistībā ar darbinieku un vadības atlīdzību, motivēšanas un prēmēšanas jautājumiem.

Lasīt vairāk

Orientēšanās sarežģītajos nodokļu jautājumos prasa padziļinātas zināšanas un ieinteresētību.

Mūsu nodokļu ekspertu daudzveidīgā specializācija un profesionalitāte savienojumā ar ilggadējo pieredzi ļauj mums klientiem piedāvāt visaptverošu atbalstu ikdienas nodokļu jautājumos, nodokļu risku pārvaldībā un palīdzību nodokļu regulējuma ievērošanā, aptverot uzņēmumu ienākuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo nodokļu, PVN, muitas nodokļu un akcīzes nodokļu, kā arī transfertcenu jautājumus.

Lasīt vairāk

Nodokļu normatīvie akti ir sarežģīti un detalizēti. Uzņēmumiem un nodokļu administrācijai bieži vien ir atšķirīgi viedokļi par to piemērošanu. Mūsu eksperti nodokļu jautājumos ir veiksmīgi pārstāvējuši vietējos un starptautiskos klientus nodokļu administrēšanas iestādēs, kā arī nacionālajās tiesās un Eiropas Savienības Tiesā.

2020. gadā prestižās ITR European Tax Awards balvas ietvaros COBALT tika izvirzīts Eiropas Savienības Tiesas (EST) Gada biroja titulam par tā izcilo darbu nodokļu tiesvedībās EST.

Lasīt vairāk
Strīdu risināšana

Mūsu strīdu risināšanas prakses grupa nodrošina biroja klientiem nepieciešamo atbalstu ikreiz, kad strīda rašanās ir neizbēgama, kad pastāv reāla iespēja no tā izvairīties, nepieciešams nodrošināt strīda vadību vai noregulēt radušos strīdu. Pateicoties juristu specializācijai un uzkrātajai pieredzei, mēs piedāvājam klienta darbības specifikai un vajadzībām pielāgotu juridisko atbalstu sarežģītās tiesvedībās, maksātnespējas un restrukturizācijas procesos, ekonomisko noziegumu lietās, iekšējās izmeklēšanas gadījumos, valsts administratīvo un konstitucionālo tiesību jautājumos, publisko iepirkumu strīdos, šķīrējtiesas un mediācijas procesos, kā arī privātpersonu kapitāla pārvaldības jautājumos. Mūsu pakalpojumi strīdu risināšanā aptver visas tautsaimniecības nozares un jurisprudences jomas, strīdu risināšanā piesaistot arī citu COBALT prakses grupu ekspertīzi un kompetenci.

Tiesvedība ir viens no COBALT juridiskās prakses stūrakmeņiem. Mēs nepārtraukti strādājam pie strīdu vadības un tiesvedības stratēģiju pilnveidošanas, konsultējam un pārstāvam klientus strīdu ārpustiesas noregulēšanas procesos, kā arī nodrošinām pārstāvību civillietās, šķīrējtiesā, administratīvajā procesā, krimināllietās un konstitucionālajās tiesās.

Izprotot strīda komerciālo kontekstu, mēs palīdzam klientiem nodrošināt optimālu strīda noregulējumu. Savukārt, lai novērstu strīda rašanos, mūsu pieredzes bagātā strīdu risināšanas komanda sadarbojas ar citām COBALT prakses grupām.

Mēs sniedzam klientiem atbalstu visa veida ar komercdarbību saistīto juridisko jautājumu risināšanā, tostarp sarežģītos komercstrīdos, korporatīvajos, apvienošanās un pārņemšanas darījumu strīdos, nekustamā īpašuma, būvniecības, publisko iepirkumu, preču zīmju, autortiesību, patentu, farmācijas, datu aizsardzības, mēdiju un tehnoloģiju strīdos, restrukturizācijas un maksātnespējas, konkurences, nodarbinātības, apdrošināšanas, nodokļu, finanšu pakalpojumu strīdos, specifiskos privātpersonu kapitāla pārvaldības strīdos, ieskaitot laulāto mantas un mantojuma strīdus, nodrošinot klientiem atbalstu arī ekonomisko noziegumu lietās un iekšējās izmeklēšanas procesos.

Pateicoties starptautiskajai sadarbībai ar vadošajiem juridiskajiem birojiem, līdzdalību Lex Mundi asociācijā, World Services Group un COBALT sadarbību Baltijas mērogā, mēs nodrošinām saviem klientiem efektīvu atbalstu pārrobežu strīdu noregulēšanā.

COBALT ir uzkrājis unikālu pieredzi, pārstāvot klientus Eiropas Savienības augstākajās tiesu instancēs: Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības tiesā. Mūsu advokātu vestās lietas ir kļuvušas par šo tiesu judikatūras nozīmīgu daļu. Mūsu tiesu advokāti regulāri piedalās inovatīvās, tiesu praksi veidojošās tiesas prāvās.

Lasīt vairāk

Mēs esam palīdzējuši ievērojam skaitam uzņēmumu restrukturizēt to darbību, ļaujot pārvarēt maksātspējas problēmas un veiksmīgi turpināt uzņēmējdarbību. Pateicoties izmantotajiem inovatīvajiem risinājumiem, esam vienu soli priekša pārējiem. Mūsu plašā ekspertu komanda palīdzēs novērst ikvienu šķērsli un nostāties atpakaļ uz maksātspējas ceļa. 

Esam guvuši bagātīgu pieredzi dažādās parādu piedziņas lietās. Mūsu prakses grupas eksperti palīdz klientiem atgūt finanšu līdzekļus maksimāli iespējamajā apmērā. Mūsu starpdisciplinārā komanda ir profesionāli strukturēta, kas ļauj nodrošināt profesionālu atbalstu finanšu iestādēm un nodrošinātajiem kreditoriem, lai panāktu savu prasījumu izpildi un piedziņu maksātnespējas procesa ietvaros. Mēs nodrošinām biznesa aktīvu faktisku atgūšanu sarežģītos apstākļos.

Lasīt vairāk

Sarežģītā biznesa attiecību struktūra, konstanti mainīgais tiesiskais regulējums un nepastāvīgie konkurences nosacījumi rada aizvien pieaugošu pieprasījumu pēc augstas raudzes profesionāļiem ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā. Mūsu juristu komanda ir augsti kvalificēta un pieredzējusi šādu izaicinājumu risināšanā.

Aizstāvot un konsultējot klientus šādās lietās, mēs apzināmies klienta vēlmi panākt iespējami operatīvu lietas risinājumu un sasniegt nepieciešamo rezultātu bez pārlieku lielas publicitātes. Mēs esam pārliecināti, ka vēlamā rezultāta sasniegšanas veiksmes atslēga ir pārdomāta un proaktīva  stratēģija. Plašā daudznozaru kompetence palīdz mums izprast klienta biznesa specifiku un nodrošināt efektīvu komunikāciju ar prokuratūru, Iekšējās drošības dienestu, finanšu nozares un konkurences uzraudzības iestādēm, nacionālajām tiesām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. COBALT aizstāvības advokāti ekonomisko noziegumu jomā ir iesaistījusies dažādu noziegumu izpētē- no tādiem finanšu noziegumiem, kā krāpšana, un piesavināšanās, līdz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un kukuļdošana.

Mūsu ekonomisko noziegumu prakses grupas speciālistiem ir vērtīga un plaša pieredze gan atbildētāju, gan cietušo pārstāvībā. Turklāt mēs labi apzināmies, ka vislabākā tiesvedība ir tā, kas netiek ierosināta. Šī iemesla pēc mēs cenšamies izglītot un konsultēt klientus to ikdienas darbā tā, lai novērstu, ka tiek izdarīts noziegums vai pieļauts likumpārkāpums, tostarp novēršot nozieguma izdarīšanu uzņēmumā vai pret jūsu uzņēmumu. Mēs izvērtējam ar klienta komercdarbību saistītos riskus un samazinām šādu risku iespējamību, izstrādājot vai izvērtējot dažādus iekšējās politikas dokumentus, vadlīnijas un procedūras, kā arī organizējot apmācības uzņēmumiem un to darbiniekiem.

Lasīt vairāk

Organizācijai paplašinot tās darbību, tiesiskās attiecības un likumdošanā noteiktās prasības kļūst komplicētākas, sarežģījot iespējas iegūt detalizētu pārskatu par uzņēmuma faktisko stāvokli, kas ir nepieciešams, lai izstrādātu vai pilnveidotu uzņēmuma biznesa plānu kā arī, lai izvērtētu atbilstības riskus, lai novērstu miljonos mērāmu soda naudu piemērošanu, vai, sliktākajā gadījumā, uzņēmuma darbības pārtraukšanu.

Mums ir pieredze gan vienkāršu darbības pārskatu sagatavošanā, gan uzņēmuma iekšējo noteikumu pārskatīšanā, gan padziļinātā iekšējā audita veikšanā, kas ietver pārbaudes uzņēmuma birojā, vadības un darbinieku intervēšanu un dokumentācijas pārbaudi (bankas kontu izraksti, elektroniskā sarakste, aktīvu kustības izsekošana u.c.).

Šādu uzdevumu veikšanu mēs uzticam nozares ekspertiem, kas nodrošinās, ka tiek pienācīgi izvērtēti visi juridiskie aspekti un tiek uzdoti visi būtiskie jautājumi. Papildu personiskajam faktoram, mums ir iespēja izmantot inovatīvus programmatūras risinājumus, lai identificētu dažādas nepilnības, kas citādi paliktu nepamanītas. Mēs organizējam  darbinieku apmācības un veicam iespējamo situāciju simulācijas, lai uzņēmums un tā darbinieki iegūtu nepieciešamo pārliecību un zinātu kā rīkoties noteiktās situācijās.

Labākais iekšējās izmeklēšanas process ir ātrs, diskrēts un konfidenciāls, sniedzot klientam apliecinājumu par darbības atbilstību noteiktiem kritērijiem, vai dodot tam pietiekami daudz laika šādu nepilnību novēršanai. Iekšējā izmeklēšana ļauj uzņēmumiem identificēt pārkāpumus, novērst nepilnības iekšējās politikas dokumentos un nepieciešamības gadījumā pieprasīt vainīgajai personai novērst pieļauto pārkāpumu civilprocesā vai kriminālprocesa ietvaros.

Lasīt vairāk

Mūsu administratīvo un konstitucionālo tiesību juristi sniedz pakalpojumus privātpersonām un korporatīvajiem klientiem Baltijas valstīs, kuriem ir nepieciešama palīdzība sarežģītu jautājumu risināšanā saistībā ar dažādiem likumu, noteikumu, procedūru un atļauju piemērošanas aspektiem. Mūsu klienti paļaujas uz mūsu padziļinātajām zināšanām un ilgstoši uzkrāto pieredzi šajā jomā. Mūsu advokāti specializējas plašā administratīvā procesa jautājumu spektrā - no palīdzības nekustamo īpašumu attīstītājiem plānošanas jautājumos un būvatļaujas saņemšanā līdz valsts piespiedu instrumentu apstrīdēšanai starptautisku komercsabiedrību lietās. Administratīvās lietas parasti ir daudzšķautņainas un paredz nepieciešamību pēc padziļinātām zināšanām tiesību normu piemērošanā. Mūsu administratīvo un konstitucionālo tiesību eksperti cieši sadarbojas ar citu jomu kolēģiem, lai nodrošinātu klientam labāko iespējamo lietas risinājumu.

Mūsu advokāti regulāri piedalās plaši publiski apspriestās tiesas prāvās Satversmes tiesā, prasot apstrīdētās tiesību normas atzīšanu par neatbilstošu Satversmei vai aizstāvot tās konstitucionalitāti. Konstitucionālo tiesību principi veido sabiedrības līgumu, kas regulē ikvienu mūsu privātās un profesionālās dzīves aspektu. Tomēr, ir gadījumi, kad spēkā esošais tiesiskais regulējums neatbilst konstitucionālajam rangam un nepieciešams to apstrīdēt kompetentā tiesā. Konstitucionālās lietas prasa nestandarta redzējumu un COBALT advokātiem tāds piemīt.

Lasīt vairāk

Publiskā iepirkuma līgumu nozīme Baltijas valstu ekonomikā ir ievērojama. Vairumam tirgus spēlētāju mūsu publisko iepirkumu strīdu risināšanas komanda ir pirmā izvēle.

Mums ir plaša, pozitīva pieredze klientu pārstāvībā uzraudzības iestādēs un tiesā. Ņemot vērā, ka iepirkumu strīdi parasti tiek iztiesāti paātrinātā kārtībā, mēs rekomendējam uzticēt jūsu iepirkuma strīda noregulēšanu COBALT nacionālo un ES tiesību ekspertiem.

Lasīt vairāk

Izvēloties strīdu alternatīvo risināšanu, mēs dodam priekšroku mediācijai un samierināšanai. Ja šī pieeja nav iespējama, mēs nodrošinām profesionālu pārstāvību šķīrējtiesās. Pārstāvam klientus sarežģītos komercstrīdos un pārrobežu strīdos. Mūsu pieredze aptver gan vietēja mēroga, gan starptautiskos jautājumus un visdažādākās darbības jomas.

Mūsu komanda pārstāv gan korporatīvos klientus, gan valsts institūcijas vietējos un starptautiskajos šķīrējtiesas procesos. Esam guvuši lielu pieredzi, strādājot saskaņā ar ICC, UNCITRAL, ICSID, SCC, LCIA, kā arī Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības kameru šķīrējtiesu reglamentiem.

Mūsu panākumu atslēga ir komandas pieejā, piedāvājot klientiem augsta līmeņa pieredzi un iemaņas šķīrējtiesas lietās un procesā, apvienojumā ar padziļinātām zināšanām atbilstošajā tiesību nozarē. Pateicoties mūsu dalībai Lex Mundi asociācijā, World Services Group un COBALT sadarbību Baltijas mērogā, mēs nodrošinām saviem klientiem efektīvu atbalstu šķīrējtiesas procesos, kas aptver vairākas jurisdikcijas.

Mūsu pakalpojumi ietver klientu konsultēšanu un pārstāvību no līgumprojekta sagatavošanas līdz strīda faktiskai noregulēšanai, ieskaitot konsultācijas par šķīrējtiesas klauzulu noformulēšanu un šķīrējtiesas iestādes, atrašanās vietas un jurisdikcijas izvēli, juridisko atzinumu sagatavošanu par paredzamā vai izskatīšanas stadijā esošā strīda priekšmetu un risināšanas stratēģiju, klienta pārstāvēšanu šķīrējtiesas procesā un starptautisku šķīrējtiesas spriedumu apstrīdēšanu, atzīšanu un izpildi. COBALT strīdu risināšanas prakses grupas dalībnieki arī paši darbojās kā šķīrējtiesneši.

Lasīt vairāk

Biznesa attiecības ir sarežģītas, bet samezglotu ģimenes attiecību gadījumā tās var kļūt vēl komplicētākas. Pateicoties mūsu zināšanām un izpratnei par ģimenes un darījumu attiecību savstarpējo saistību, mēs varam palīdzēt aizsargāt savu klientu mantiskās un nemantiskās intereses arī tādās nozīmīgās dzīves situācijās kā laulības slēgšana, šķiršana vai personas nāves gadījumā. Turklāt sadarbībā ar mūsu privātpersonu darījumu un ģimenes uzņēmumu prakses grupu mēs klientiem piedāvājam arī personalizētus juridiskos pakalpojumus privātpersonu kapitāla pārvaldības, īpašuma plānošanas un mantošanas jomā. Mums ir pieredze liela, starptautiska mēroga mantojuma lietās un uzņēmējdarbības pēctecības un turpināšanas plānu izstrādē.

Mēs klientiem piedāvājam pilna spektra palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos, tostarp mantojuma un laulāto mantisko attiecību lietās. Mūsu ekspertu komandai ir ievērojama pieredze, pārstāvot klientus sarunās, kas vainagojušās ar miermīlīgiem ārpustiesas risinājumiem, kā arī tiesā skatītos strīdos, kuri kļuvuši par tiesu judikatūras nozīmīgu daļu. COBALT prakses grupas darbība aptver ne tikai kopīpašuma sadales strīdus, bet arī īpašuma strīdus, kas izriet no ilgtermiņa nereģistrētas kopdzīves un rada juridiskas sekas personu mantisko attiecību kontekstā. Mūsu pakalpojumi ietver arī laulības līgumus, kas ir labākais aktīvu pārvaldības veids laulības kontekstā.

Lasīt vairāk
ESG | Vides, sociālie un pārvaldības jautājumi

Gan Eiropas Zaļais kurss un tiesiskā regulējuma attīstība, gan arī pieaugošās investoru, klientu, uzraugu, darbinieku un citu sadarbības partneru prasības diktē vides, sociālo un pārvaldības jautājumu (ESG) nokļūšanu uzņēmumu dienas kārtības augšgalā. Uzņēmumi ar sakārtotu ESG jomu un izpratni par nākotnē gaidāmām ilgtspējas prasībām ir noturīgāki pret nākotnes izaicinājumiem un labāk sagatavoti konkurences cīņai.

Mūsu komanda palīdzēs jums apzināt ar ESG saistītos riskus, mazināt to ietekmi un ieraudzīt potenciālās biznesa iespējas. Mūsu zinošie eksperti sniedz konsultācijas dažādos ESG jautājumu aspektos un posmos.

 • Uz klienta darbības jomu attiecināmo ziņošanas pienākumu identificēšana un izvērtēšana
 • Juridiskās konsultācijas ESG ziņojuma izstrādē atbilstoši GRI vai citiem starptautiski atzītiem standartiem
 • Juridiskās konsultācijas ESG ziņojuma novērtēšanā attiecībā pret GRI vai citiem starptautiski atzītiem standartiem
 • Piegādes ķēdes novērtējums ESG atbilstības ietvarā
Lasīt vairāk

Biroja ekspertu uzkrātās zināšanas un pieredze ļauj nodrošināt augstākā līmeņa juridisko atbalstu ilgtspējīgu finanšu ieguldījumu jomā, tostarp jautājumos, kas attiecas uz:

 • ES Taksonomijas Regulas prasību (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai) piemērošanu
 • Ziņošanas prasībām saskaņā ar ES Regulu par ilgtspējas informācijas atklāšanu finanšu pakalpojumu nozarē (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē)
 • Zaļajām obligācijām
 • Zaļajiem aizdevumiem
Lasīt vairāk

Vide:

 

Sociālie jautājumi:

 

Pārvaldība:

Lasīt vairāk
MĒS UZVARAM NE TIKAI TIESAS ZĀLĒS

Riga Pride 2023 Dažādības balvas pasniegšanas ceremonijā COBALT saņēma balvu nominācijā “Celmlauži”.

COBALT ieguvis Women in Business Law Awards EMEA apbalvojumu „Gada juridiskais konsultants Baltijā 2023”.

COBALT tika atzīts par gada konsultantu Baltijas valstīs Managing IP EMEA Awards 2023 apbalvošanas ceremonijā.

COBALT tika atzīts par gada nodokļu konsultantu Baltijas valstīs un gada Pro Bono juridisko konsultantu ITR EMEA Tax Awards 2021 apbalvošanas ceremonijā

COBALT ieguvis CEE Legal Matters 2020 Gada darījuma balvu Igaunijā un Latvijā.

International Financial Law Review (IFLR) Eiropas balvu pasniegšanas ceremonijā COBALT atzīts par 2019. gada inovatīvāko advokātu biroju Baltijā.

2016. gadā COBALT ieguvis International Financial Law Review (IFLR) apbalvojumu “Gada advokātu birojs Baltijas reģionā”. Balva tiek pasniegta gada labākajiem juridiskajiem konsultantiem finanšu jomā.

Vēlies paveikt ko nozīmīgu? Pievienojies!
Nāc un palīdzi notikt lielām lietām!
Komandu veido cilvēki. Iepazīsti mūs!