Tiesvedība

Tiesvedība ir viens no COBALT juridiskās prakses stūrakmeņiem. Mēs nepārtraukti strādājam pie strīdu vadības un tiesvedības stratēģiju pilnveidošanas, konsultējam un pārstāvam klientus strīdu ārpustiesas noregulēšanas procesos, kā arī nodrošinām pārstāvību civillietās, šķīrējtiesā, administratīvajā procesā, krimināllietās un konstitucionālajās tiesās.

Izprotot strīda komerciālo kontekstu, mēs palīdzam klientiem nodrošināt optimālu strīda noregulējumu. Savukārt, lai novērstu strīda rašanos, mūsu pieredzes bagātā strīdu risināšanas komanda sadarbojas ar citām COBALT prakses grupām.

Mēs sniedzam klientiem atbalstu visa veida ar komercdarbību saistīto juridisko jautājumu risināšanā, tostarp sarežģītos komercstrīdos, korporatīvajos, apvienošanās un pārņemšanas darījumu strīdos, nekustamā īpašuma, būvniecības, publisko iepirkumu, preču zīmju, autortiesību, patentu, farmācijas, datu aizsardzības, mēdiju un tehnoloģiju strīdos, restrukturizācijas un maksātnespējas, konkurences, nodarbinātības, apdrošināšanas, nodokļu, finanšu pakalpojumu strīdos, specifiskos privātpersonu kapitāla pārvaldības strīdos, ieskaitot laulāto mantas un mantojuma strīdus, nodrošinot klientiem atbalstu arī ekonomisko noziegumu lietās un iekšējās izmeklēšanas procesos.

Pateicoties starptautiskajai sadarbībai ar vadošajiem juridiskajiem birojiem, līdzdalību Lex Mundi asociācijā, World Services Group un COBALT sadarbību Baltijas mērogā, mēs nodrošinām saviem klientiem efektīvu atbalstu pārrobežu strīdu noregulēšanā.

COBALT ir uzkrājis unikālu pieredzi, pārstāvot klientus Eiropas Savienības augstākajās tiesu instancēs: Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības tiesā. Mūsu advokātu vestās lietas ir kļuvušas par šo tiesu judikatūras nozīmīgu daļu. Mūsu tiesu advokāti regulāri piedalās inovatīvās, tiesu praksi veidojošās tiesas prāvās.

 

Eksperti
Visi
Igaunija
Latvija
Lietuva
Publikācijas
2024 - 04 - 16
2022 - 10 - 21
2021 - 02 - 15
2021 - 02 - 09
Atzinības
The Legal 500 2022, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"COBALT juristu pieredze, tehniskās spējas un stratēģiskā izpratne ir nepārspējama. Jau pirmajā tikšanās reizē es jutos ļoti labi informēts un atbalstīts - gan cilvēciskā līmenī, gan attiecībā uz manām tiesībām, gan attiecībā uz to, kāds izlīgums būtu īstenojams un taisnīgs. Ļoti iesaku šo biroju."
The Legal 500 2022, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"COBALT komanda bija izcila darbā ar LGBT tiesību jautājumiem. Viņi bija drosmīgi, ieņemot skaidru nostāju par vienlīdzību, daudzveidību un LGBT tiesībām vidē, kas joprojām ir daļēji naidīga pret LGBT cilvēku tiesisko stāvokli."
Chambers Global 2020, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"Klienti novērtē biroja juristu atdevi un izpratni par tirgu, izceļot komandu kā vienu no labākajām Latvijā."
Chambers Europe 2016, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"Klienti šo spēcīgo advokātu komandu, kura darbojas Baltijas tīkla ietvaros, rekomendē kā vadošu biroju, kas sniedz izcilus pakalpojumus."
Chambers Europe 2015, Tiesvedība un strīdu risināšana, Latvijas birojs
"COBALT Latvijas birojā darbojas izcili speciālisti, kuri spēj risināt dažādus sarežģītus jautājumus. Esmu patiesi priecīgs sadarboties ar šiem juristiem – viņi strādā neticami daudz, ir viegli pieejami un pilnībā sadarbojas."
The Legal 500 2015, Strīdu risināšana, tiesvedība, Latvijas birojs
"Ievērības cienīga ir COBALT spēja risināt sarežģītus jautājumus atsaucīgi, regulāri informējot klientu par lietas attīstību un absolūti profesionāli."
Chambers Europe 2015, Strīdu risināšana, tiesvedība, Latvijas birojs
"Mums ir prieks strādāt ar viņiem. Mēs saņemam racionālus un rūpīgi izanalizētus padomus. Komandā ir izcili advokāti, ar kuriem ir viegli sastrādāties."