Tiesvedība
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Tiesvedība ir viens no COBALT juridiskās prakses stūrakmeņiem. Mēs nepārtraukti strādājam pie strīdu vadības un tiesvedības stratēģiju pilnveidošanas, konsultējam un pārstāvam klientus strīdu ārpustiesas noregulēšanas procesos, kā arī nodrošinām pārstāvību civillietās, šķīrējtiesā, administratīvajā procesā, krimināllietās un konstitucionālajās tiesās.

Izprotot strīda komerciālo kontekstu, mēs palīdzam klientiem nodrošināt optimālu strīda noregulējumu. Savukārt, lai novērstu strīda rašanos, mūsu pieredzes bagātā strīdu risināšanas komanda sadarbojas ar citām COBALT prakses grupām.

Mēs sniedzam klientiem atbalstu visa veida ar komercdarbību saistīto juridisko jautājumu risināšanā, tostarp sarežģītos komercstrīdos, korporatīvajos, apvienošanās un pārņemšanas darījumu strīdos, nekustamā īpašuma, būvniecības, publisko iepirkumu, preču zīmju, autortiesību, patentu, farmācijas, datu aizsardzības, mēdiju un tehnoloģiju strīdos, restrukturizācijas un maksātnespējas, konkurences, nodarbinātības, apdrošināšanas, nodokļu, finanšu pakalpojumu strīdos, specifiskos privātpersonu kapitāla pārvaldības strīdos, ieskaitot laulāto mantas un mantojuma strīdus, nodrošinot klientiem atbalstu arī ekonomisko noziegumu lietās un iekšējās izmeklēšanas procesos.

Pateicoties starptautiskajai sadarbībai ar vadošajiem juridiskajiem birojiem, līdzdalību Lex Mundi asociācijā, World Services Group un COBALT sadarbību Baltijas mērogā, mēs nodrošinām saviem klientiem efektīvu atbalstu pārrobežu strīdu noregulēšanā.

COBALT ir uzkrājis unikālu pieredzi, pārstāvot klientus Eiropas Savienības augstākajās tiesu instancēs: Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības tiesā. Mūsu advokātu vestās lietas ir kļuvušas par šo tiesu judikatūras nozīmīgu daļu. Mūsu tiesu advokāti regulāri piedalās inovatīvās, tiesu praksi veidojošās tiesas prāvās.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva