Visi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Visi Biroji
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Prakses joma
Visas prakses jomas
M&A un korporatīvie darījumi
Privātie M&A darījumi
Publiskie M&A darījumi
Privātais kapitāls
Korporatīvā restrukturizācija
Kopuzņēmumi un komerciāla sadarbība
Privātpersonu darījumi un ģimenes uzņēmumi
Korporatīvo un darba tiesību konsultācijas
Darba un vadības līgumi
Korporatīvā pārvaldība
Juridisko personu dibināšana
Tirdzniecības līgumi
Atbilstība
Ar produktiem saistīta atbildība un patērētāju aizsardzība
Biznesa imigrācija
Mārketings un reklāma
Banku un finanšu tiesības & kapitāla tirgi
AML un sankcijas
Aktīvu un projektu finansēšana
Kapitāla tirgi
Finanšu pakalpojumu regulējums
Fondi
Finanšu tehnoloģijas
Riska kapitāls
ES un konkurences tiesības
Konkurences tiesības
Valsts atbalsts
ES tiesības
Publiskie iepirkumi
Intelektuālais īpašums, IT un datu aizsardzība
Datu aizsardzība
Informācijas tehnoloģijas un komunikācijas
Patenti, preču zīmes un dizainparaugi
Autortiesības un blakustiesības
Dzīvības zinātnes
Mediju tiesības
Azartspēles
Nekustamais īpašums, enerģētika un vides tiesības
Darījumi ar nekustamo īpašumu
Infrastruktūra un PPP
Enerģētika un komunālie pakalpojumi
Vides jautājumi un dabas resursi
Būvniecība, zonējums un plānošana
Jūrniecība un transports
Nodokļi
Nodokļu strukturēšana
Nodokļu konsultācijas
Nodokļu strīdi
Strīdu risināšana
Tiesvedība
Restrukturizācija un maksātnespēja
Ekonomiskie noziegumi
Iekšējā izmeklēšana
Administratīvās un konstitucionālās tiesības
Publisko iepirkumu strīdi
Mediācija un šķīrējtiesa
Privāto klientu konsultācijas un pārstāvība
ESG | Vides, sociālie un pārvaldības jautājumi
Ilgtspējas ziņojumi
Ilgtspējīgi finanšu ieguldījumi
ESG atbilstība un regulējums
Juristu amati
Visi juristi
Vecākie juristi
Juristi
Partneri
Juristi
Atbalsta personāls