Korporatīvā pārvaldība
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mainīgais regulējums, akcionāru vēlmes un investoru prasīgums liek uzņēmumiem tiekties pēc korporatīvās pārvaldības augstākajiem standartiem. Mēs konsultējam vadību un akcionārus jautājumos, kas skar plašu korporatīvās pārvaldības un ar to saistīto tēmu spektru.

Mēs palīdzam izveidot paraugpraksei atbilstošu pārvaldības struktūru, padomes un komisiju struktūru, konsultējam valdes locekļu un citu amatpersonu atbildības un apdrošināšanas jautājumos, sagatavojam valdes nolikumus un citus iekšējās politikas dokumentus, plānojam un īstenojam ikgadējās un ārkārtas kopsapulces, konsultējam jautājumos, kas skar korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas projektu tiesiskos, regulatoros un nodokļu aspektus, un sniedzam konsultācijas sensitīvos korporatīvos jautājumos, stratēģisku darījumu un iekšējo izmeklēšanu jautājumos.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva