Administratīvās un konstitucionālās tiesības
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mūsu administratīvo un konstitucionālo tiesību juristi sniedz pakalpojumus privātpersonām un korporatīvajiem klientiem Baltijas valstīs, kuriem ir nepieciešama palīdzība sarežģītu jautājumu risināšanā saistībā ar dažādiem likumu, noteikumu, procedūru un atļauju piemērošanas aspektiem. Mūsu klienti paļaujas uz mūsu padziļinātajām zināšanām un ilgstoši uzkrāto pieredzi šajā jomā. Mūsu advokāti specializējas plašā administratīvā procesa jautājumu spektrā - no palīdzības nekustamo īpašumu attīstītājiem plānošanas jautājumos un būvatļaujas saņemšanā līdz valsts piespiedu instrumentu apstrīdēšanai starptautisku komercsabiedrību lietās. Administratīvās lietas parasti ir daudzšķautņainas un paredz nepieciešamību pēc padziļinātām zināšanām tiesību normu piemērošanā. Mūsu administratīvo un konstitucionālo tiesību eksperti cieši sadarbojas ar citu jomu kolēģiem, lai nodrošinātu klientam labāko iespējamo lietas risinājumu.

Mūsu advokāti regulāri piedalās plaši publiski apspriestās tiesas prāvās Satversmes tiesā, prasot apstrīdētās tiesību normas atzīšanu par neatbilstošu Satversmei vai aizstāvot tās konstitucionalitāti. Konstitucionālo tiesību principi veido sabiedrības līgumu, kas regulē ikvienu mūsu privātās un profesionālās dzīves aspektu. Tomēr, ir gadījumi, kad spēkā esošais tiesiskais regulējums neatbilst konstitucionālajam rangam un nepieciešams to apstrīdēt kompetentā tiesā. Konstitucionālās lietas prasa nestandarta redzējumu un COBALT advokātiem tāds piemīt.

eksperti
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva
Visi Biroji
Latvija
Visi Biroji
Igaunija
Latvija
Lietuva