Darba un vadības līgumi

Mūsu speciālisti darba tiesību jautājumos pārstāv plašu klientu spektru daudzās un dažādās nozarēs. Mums ir plaša pieredze klientu konsultēšanā visās jomās, kas skar vietējās un starptautiskās darba tiesības. Mēs sniedzam konsultācijas darba attiecību un vadības struktūru plānošanā un izveidē vietējā un Baltijas mērogā, pārrunās, kad klients vēlas iecelt vai atlaist darbinieku vai vadības locekli, līgumu sagatavošanā vadības pārstāvjiem un darbiniekiem, konsultējam konkurences aizlieguma un citu ierobežojumu jautājumos, sniedzam atbalstu personāla motivācijas sistēmu izveidē, standarta iekšējo politikas dokumentu izstrādē, sniedzam konsultācijas par atbrīvošanu no darba, kolektīvo strīdu risināšanā, viecam padziļināto izpēti darba tiesību jautājumos, nodrošinām palīdzību strīdos un tiesvedībās, ar korporatīviem darījumiem un reorganizācijām saistīto darba tiesību jautājumu kārtošanā, sniedzam palīdzību jautājumos, kas skar darbinieku datu apstrādi un pārsūtīšanu, konsultējam darbaspēka nodokļu jautājumos.

COBALT ir Ius Laboris (www.iuslaboris.com) biedrs. Tā ir ekskluzīva, starptautiska alianse, kurā apvienojušies vadošie juridiskie biroji, kuri sniedz specializētus pakalpojumus darba tiesību, pensiju un darbinieku sociālo garantiju jautājumos, aptverot visu veidu juridiskos pakalpojumus cilvēkresursu vadības jomā. Partnerībā ar organizācijas biedirem spējam nodrošināt vispusīgu un kompetentu atbalstu darba tiesību jautājumos ne tikia Baltijas, bet arī globālā mērogā.

 

Publikācijas
2021 - 02 - 09
2016 - 08 - 08
2014 - 05 - 20
Atzinības
Chambers Europe 2023, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs
"COBALT komanda ir efektīva un strādā koordinēti, lai nodrošinātu plašu un detalizētu pieeju. Viņi sniedz ļoti padziļinātas juridiskās zināšanas un darbojas mērķtiecīgi, lai viss īstenotos."
Chambers Europe 2022, Darba tiesības, Latvijas birojs
"Sadarbība ar COBALT līdz šim ir bijusi nevainojama. Ar viņiem ir ļoti vienkārši komunicēt, vienoties par rēķinu izrakstīšanu un savlaicīgi saņemt pakalpojumu."
Chambers Europe 2022, Darba tiesības, Latvijas birojs
"COBALT strādājošie profesionāļi ir savas jomas eksperti, kas nodrošina personisku pieeju un atbalstošu komunikāciju ar klientiem."
Chambers Europe 2022, Darba tiesības, Latvijas birojs
"Darba tiesību juristi ir ātri, efektīvi, izpalīdzīgi un klātesoši visos projektos, kuros viņi iesaistās."
The Legal 500 2020, Darba tiesības, Latvijas birojs
"Pakalpojumi ar individuālu pieeju un vienmēr savlaicīgi."
The Legal 500 2020, Darba tiesības, Latvijas birojs
“COBALT vienmēr nodrošina biznesam draudzīgus risinājumus un detalizētu riska analīzi. Tas mums nodrošina pilnīgu informāciju sava biznesa risku novērtēšanai.”
Chambers Europe 2020, Darba tiesības, Latvijas birojs
Avoti uzslavē komandas uz rezultātu orientēto attieksmi, īpaši attiecībā uz pārrobežu jautājumiem: “Ļoti labi Baltijas mēroga risinājumi, atsaucīga komanda, kas labi pielāgojas”.
Chambers Europe 2019, Darba tiesības, Latvijas birojs
Klienti augstu vērtē komandas saziņas stilu un raksturo juristus kā “atvērtus, elastīgus un izpalīdzīgus”.
Chambers Europe 2016, Korporatīvās un komerctiesības, Latvijas birojs
"Šai komandai ir izcila sapratne par mūsu biznesu, tā vienmēr nodrošina rezultātus. Komanda patiesi izprot, kas mums ir nepieciešams."