Darba un vadības līgumi
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības
PAR MUMS
PAR MUMS
Darījumi un lietas
Publikācijas
Atzinības

Mūsu speciālisti darba tiesību jautājumos pārstāv plašu klientu spektru daudzās un dažādās nozarēs. Mums ir plaša pieredze klientu konsultēšanā visās jomās, kas skar vietējās un starptautiskās darba tiesības. Mēs sniedzam konsultācijas darba attiecību un vadības struktūru plānošanā un izveidē vietējā un Baltijas mērogā, pārrunās, kad klients vēlas iecelt vai atlaist darbinieku vai vadības locekli, līgumu sagatavošanā vadības pārstāvjiem un darbiniekiem, konsultējam konkurences aizlieguma un citu ierobežojumu jautājumos, sniedzam atbalstu personāla motivācijas sistēmu izveidē, standarta iekšējo politikas dokumentu izstrādē, sniedzam konsultācijas par atbrīvošanu no darba, kolektīvo strīdu risināšanā, viecam padziļināto izpēti darba tiesību jautājumos, nodrošinām palīdzību strīdos un tiesvedībās, ar korporatīviem darījumiem un reorganizācijām saistīto darba tiesību jautājumu kārtošanā, sniedzam palīdzību jautājumos, kas skar darbinieku datu apstrādi un pārsūtīšanu, konsultējam darbaspēka nodokļu jautājumos.

COBALT ir Ius Laboris (www.iuslaboris.com) biedrs. Tā ir ekskluzīva, starptautiska alianse, kurā apvienojušies vadošie juridiskie biroji, kuri sniedz specializētus pakalpojumus darba tiesību, pensiju un darbinieku sociālo garantiju jautājumos, aptverot visu veidu juridiskos pakalpojumus cilvēkresursu vadības jomā. Partnerībā ar organizācijas biedirem spējam nodrošināt vispusīgu un kompetentu atbalstu darba tiesību jautājumos ne tikia Baltijas, bet arī globālā mērogā.